Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Suomen Omakotiliitto 2020:

 

Suomen Omakotiliitto edistää valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti suomalaisten pientaloasukkaiden asemaa. Tämän toteuttamiseksi Omakotiliitto on valinnut seuraavat viisi tärkeintä painopistealuetta, joita toteutetaan liiton arvojen ja toimintatapojen mukaisesti:

•    Tarjotaan jäsenkunnalle laadukkaita palveluita, etuja ja turvaa
•    Edunvalvontaa kehitetään asiantuntevuutta ja vaikuttavuutta lisäämällä 
•    Järjestörakennetta ja hallintoa uudistetaan 
•    Kehitetään julkikuvaa (imagoa), joka tukee liiton tavoitteiden toteutumista 
•    Monipuolistetaan yhteisöllisyyttä ja lisätään järjestön elinvoimaisuutta 

Mitä haluamme olla
Suomen Omakotiliitto on arvostetuin ja elinvoimaisin vaikuttaja, joka toimii hyvän pientaloasumisen ja -rakentamisen edistäjänä.

Tehtävä, liiton olemus ja toiminta-ajatus
Suomen Omakotiliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, valtakunnallinen pientaloasukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, jonka kasvua tukee alueellisen toiminnan kehittäminen. Omakotiliitto edistää pientalovaltaista elämänmuotoa Suomessa.

Arvot
Suomen Omakotiliiton järjestökulttuuri nojaa seuraaviin arvoihin:
•    Avoimuus
•    Reilu peli
•    Vastuullisuus
•    Yhteisöllisyys
•    Myönteiset järjestöperinteet