Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Mihin pientalorakentaja tarvitsee suunnittelijaaRakennusneuvonnan kysymys:
Mihin pientalorakentaja tarvitsee suunnittelijaa?

Pientalot ovat käyneet yhä vaativimmiksi rakennuskohteiksi. Tyypillinen omakotitalo saattaa tänä päivänä olla jo keskivaativa kohde varsinkin isojen kaupunkien alueilla.

Pientalon rakentaja lähestyy yleensä arkkitehtia silloin, kun jokin erityinen, rakentamiseen liittyvä kysymys on käynyt niin vaikeaksi, ettei omin voimin saada käsitystä lopputuloksesta. Lisäksi ollaan yleensä huolissaan kustannusten hallussa pysymisestä. Nämä ovat erittäin hyviä syitä ottaa ammattitaitoinen suunnittelija mukaan hankkeeseen.

Pientalon rakennuttajaa askarruttavat yleensä seuraavanlaiset kysymykset:

  • Tontti voi olla hankalan muotoinen, hyvin jyrkkä, kantavuudeltaan heikko, ongelmallinen kosteusoloiltaan ja vedenpoiston kannalta, tai se voi avautua huonoon ilmansuuntaan.
  • Kaavoituskysymykset ja kiinteistötekniikka – talon sijoitus, erilaiset rakentamisen rajoitukset, rasitteet, rakennusala ja rakennusoikeuden käyttö. Kaavoituksella on aina tavoitteensa, joiden selvittämiseen tarvitaan ammattilaista kaikesta tiedottamisesta huolimatta. Kaavoitus on suunnittelun suunnittelua, jossa käytetyt käsitteet vaikuttavat usein vähintäänkin abstrakteilta.
  • Eristys- ja energiakysymykset ja muut julkiset vaatimukset. Näitä käsitellään paljon tiedotusvälineissä, mutta uusien määräysten vaikutus pientalosuunnitteluun on ollut toistaiseksi hidasta.
  • Halutaan välttää sellaisia kasautuvia kustannuksia, joita syntyy esimerkiksi paaluttamisesta tai pengerten rakentamisesta. Näihin kaikkiin voidaan suunnittelulla vaikuttaa paljonkin.

Lisäksi mietityttävät talon elinkaarikysymykset ja esteettömyys.

 

Lähtökohdat pientalon suunnittelulle

Tänä päivänä useimpien mielikuvat asumisesta syntyvät mainonnasta ja muusta kuvallisesta materiaalista, joten on luonnollista viitata juuri siihen omia toiveita esille tuotaessa. Muista kuitenkin muutama asia.

Valmiit talopohjat, talopaketit ja vastaavat voivat olla suunnittelijalle lähtökohta, mutta eivät lopputulos.

Suunnittelijalta ei pitäisi vaatia lehdissä nähtyjen kaltaisia maisemaikkunoita tai eritasoratkaisuja, mikäli nämä eivät kerta kaikkiaan sovi rakennuttajan tontille tai rakennusbudjettiin.

Älä vaadi suunnittelijalta käänteentekeviä ja mullistavia asumisratkaisuja, älä myöskään sokeasti vastusta niitä, kun kerran ei naapurillakaan sellaisia ole.
Hyvä talo on kuin hyvä takki – se tunnistetaan kyllä itsekseen, mutta istuu juuri sinulle.

Yritä päättää talossasi käytettävä runkomateriaali mahdollisimman pian - suunnittelija voi lykätä tämän kysymyksen tuonnemmaksi niin kauan, kuin laaditaan luonnoksia ja kuvituksia tilaajan tarpeisiin, mutta viimeistään lupakuvia tehdessä täytyy asian olla selvillä. Muista, että jonkin tietyn materiaalin tarjoamat säästöt muihin verrattuna ovat yleensä hyvin pieniä koko talon rakennuskustannuksiin nähden, ja että jokainen ratkaisu tuo omia kustannuksiaan mukanaan - harkkotalo vaatii jykevät perustukset, puutalo vaatii säännöllistä huoltoa ja niin edelleen. - Arkkitehtuuri ei tästä seiso eikä kaadu, mutta suunnittelijalla on kuitenkin sopivimmasta runkomateriaalista oma mielipiteensä, jota kannattaa kysyä.

Mikä on yleisenä tapana rakentajilla ja vallalla sisustuslehtien sivuilla, ei ole laki eikä määräys. Sisustuskuvia otetaan vain poikkeusratkaisuista - hehtaari-ikkunoilla, saarekekeittiöillä ja sohvaryhmillä korkean olohuoneen keskellä ei ole juurikaan tekemistä tavallisen asujan ratkaistavien kysymysten kanssa. Ahtaudesta ei saada näyttäviä kuvia – kuitenkin juuri tämän kanssa joudutaan kamppailemaan suunniteltaessa mitä tahansa tavallista asuntoa tavallisille ihmisille.

 

Miten suunnittelijan kanssa toimitaan

Selvitä suunnittelijan aikaisempi kokemus pientalojen suunnittelusta. Suomessa näitä teetetään arkkitehdeilla niin harvoin moniin muihin maihin verrattuna, että hänellä ei ole välttämättä ollut tilaisuutta suunnitella yhden- tai kahdenperheentaloja aikaisemmin; kokemus asuntosuunnittelusta yleensä on eduksi. Asuntorakentamisen taloudellinen mittakaava on eri kuin julkisissa rakennuksissa, ja suunnittelijan tulee ymmärtää tämä ero. Pientalon suunnittelijan täytyy lisäksi paneutua moniin sellaisiin kysymyksiin, jotka isommissa rakennuskohteissa jätetään erikoissuunnittelijan huoleksi.

Kerro itsestäsi ja perheestäsi, harrastuksistanne - tarkkaile, kuunteleeko suunnittelija sinua tarkkaavaisesti. Hyvä suunnittelija haluaa tulla tuntemaan asiakkaansa aivan samoin kuin muotokuvamaalari mallinsa.

Älä kiirehdi suunnittelijaa. Suurin ajanhukka omakotiprojekteissa syntyy yleensä rakennuttajan omasta jahkailusta. Arkkitehdin täytyy keskittyä rauhassa omaan työhönsä tässä hankkeessa, sillä se on ainoa osa taloa, jonka arvo nousee ajan kuluessa, kun kaikki muu kuluu, haalistuu ja rapistuu.

Tyhmät kysymykset ovat hyvin hyödyllisiä ja ne kuuluvat myöskin arkkitehdin omaan ammattitaitoon. Muista, että tyhmiin kysymyksiin vastaaja kertoo ennen kaikkea itsestään.

Menneisyys voidaan asettaa esimerkiksi muttei malliksi - niin pientaloissakin.

Älä vedä suunnittelijaa mukaan perheesi päätöksentekoon – hänen ei tule puuttua siihen, millaista valtaa perheessä käytetään ja kenen toimesta.

Muista, että kompromisseja tehdään perheessä kaikkien toimesta sekä yhteisesti; mikään raha ei voi ostaa kaikkia toiveita. Eikä ole tarkoituskaan.

Suunnittelijaa ei tule vaivata kysymyksillä sisustuspaketeista tai keittiökokonaisuuksista – tuotteiden valinta ja hintavertailu on rakennuttajan ja tilaajan asia, tässä tapauksessa tulevan omakotiasujan. Arkkitehdin kanssa päätetään rakennuksen suurista linjoista, joissa on viimeiseen saakka tarpeeksi miettimistä.

 

Sopimustekniikka pientaloa rakennutettaessa

Pientaloa rakennutettaessa täytyy aina tehdä kirjallinen sopimus myös suunnittelijan kanssa hänen työstään. Sopimuksessa sovitaan työn sisällöstä, vaiheista ja maksuaikataulusta. Tämä tehdään sekä suunnittelija että tilaajan aseman turvaamiseksi.

Pieniä rakennusten suunnittelutehtäviä kuten pientaloa varten on olemassa lähinnä kolme erilaista sopimusmallia:

  1. Tuntihintalaskutus – arkkitehti lähettää työn suorituksen jälkeen laskun ja liitteeksi tuntilistan tositteeksi. Tämä malli sopii ammattimaisen rakentajan kanssa asioitaessa, muttei pientalorakentamiseen; tilaaja menettää otteensa kokonaisuudesta ja kiistää laskut, minkä jälkeen yhteistyö loppuu pahaan mieleen kummallekin.
  2. Urakkatarjous osiin jaettuna tuntiveloitushinnan kera. Tämä malli sopii lupaprosessin mukaisiin osiin jaettuna sellaisiin hankkeisiin, joissa sovelletaan tyyppitaloa tai tehtävä on muuten hyvin selvä ja rajattu, eikä kaavallisia ongelmia ole.
  3. Tarjous tuntihinnan pohjalta ja arvio eri suunnittelutyön osien vaatimasta työmäärästä. Tämä työskentelytapa sopii sellaisiin tapauksiin, joissa tilaaja haluaa teettää erilaisia vaihtoehtoja tai tontilla on avoimia kaavallisia kysymyksiä, jotka vaikuttavat suunnittelutyöhön sen kuluessa. Kaikista lisätöistä päätetään yhdessä tehdyn sopimuksen ja yksikköhinnan pohjalta – tähän riittää sähköpostien vaihtokin.

 

Älä tingi annetun tarjouksen hinnasta. Hinnasta kieltäytyminen merkitsee tarjouksen hylkäämistä, eivätkä mitkään tarjouksen kohdat enää sido tarjouksen antajaa. Tämä on paras syy suunnittelijalle vetäytyä koko hankkeesta. Muista, ettei sopimuksia tehdä luottamuksen luomiseksi osapuolten välille, vaan olemassa olevan luottamuksen vahvistamiseksi.

Kaikki reklamaatiot ja vaatimukset suunnittelutyön suhteen tulee tehdä ennen sovitun maksuerän suorittamista; suoritettu maksu merkitsee saadun työn hyväksymistä. Tämä koskee myös osittaista suoritusta maksusta, joka sopimuksessa on eritelty.

Jos todisteita on olemassa työn suorituksesta ja osittaisesta maksamisesta, voi suunnittelija rauhassa periä koko loppusummaa vaatimuksista huolimatta. Kuluttajavalituslautakunta, joka on välimieselin, tuskin ratkaisee asiaa tilaajan hyväksi.

Älä vertaa arkkitehdin työtä ”ilmaiseen” suunnitteluun. Muun palvelun tai tuotteiden ohella myytävä suunnittelu on oikeastaan suunnittelun laiminlyöntiä, sillä mallisuunnitelmiin tehdään yleensä hyvin haluttomasti mitään muutoksia – lupailkoot mainokset sitten mitä tahansa. Tarvittavat lupakuvat hankitaan talotehtaisiin yleensä kokonaishinnalla, eikä myyjä halua sopimusten solmimisen jälkeen itselleen mitään lisäkuluja. Tällä tavalla et saa yksilöllistä kotia etkä välttämättä edes perheellesi sopivaa tai tontille istuvaa. Lisäksi tulee muita kustannuksia myöhemmin, kun niitä ei ole suunnitelmassa huomioitu.

Tyyppitalo on tuotantounelma, jota ei ole vielä koskaan saatu toimimaan arkkitehtuurina. Tyyppisuunnitelmat yleensä myös toimivat asuntoina huonosti, sillä sellaista keskimääräistä tonttia ei ole olemassakaan, jolle tyyppitalot on suunniteltu rakennettaviksi. Sovelletusta talotyypistä voi kyllä saada hyvän kodin itselleen – ja tähän tarvitaankin suunnittelijaa.

Arkkitehti saattaa ryhtyä myös pääsuunnittelijaksi, jollaisen laki vaatii. Tähän työhön on yleensä vaikea saada ulkopuolista henkilöä, ja joka tapauksessa rakennuksen suunnittelija voi tällä tavoin valvoa myös myös arkkitehtuurinsa toteuttamista. Rakennusprojektissa ei rakennustarkastaja yleensä hyväksy yhdelle henkilölle enempää kuin kaksi eri tehtävää – arkkitehti ei siis voi ottaa enempää vastuuta.

Pääsuunnittelijan täytyy saada tarkastettavakseen kaikki projektin eri suunnitelmat voidakseen hoitaa tehtävänsä eli valvoakseen tilaajan etua, kun eri alisuunnitelmat sovitetaan yhteen. Mitään suuria ratkaisuja ei tulisi tehdä rakentamisen kuluessa kysymättä pääsuunnittelijan mielipidettä.

Pääsuunnittelijan tulee valvoa, etteivät eri alisuunnitelmat ole ristiriidassa keskenään, aiheuta kohtuuttomia kustannuksia tilaajalle tai lyhennä talon yleistä käyttöikää. Lisäksi pääsuunnittelijan tulee hakea rakennuslupaa ja hoitaa muutkin viranomaisyhteydet. Kaikista talohankkeeseen osallistuvista pääsuunnittelija on eniten vuokrabyrokraatin omainen tilaajalle.

 

Muuta tiedettävää ja ymmärrettävää

Älä vaadi taloa sijoitettavaksi aivan keskelle tonttia. Naapureita ei pääse enää missään helposti pakoon vain muuttamalla pientaloon, eikä niiden ympärillä ole enää samanlaista väljää luontoa kuin vuosikymmeniä sitten.

Talon olisi oltava tuotteenomainen, vaikka se olisi omakin ja itselle suunniteltu – kaikkien aputilojen tulee toimia ja niiden, jotka palvelevat ihmisten perustarpeita – sama kuin kerrostalossakin. Niin kauan kuin talo on pantattu eli lainan vastikkeena, on lainan antaja myös kiinnostunut talon vaihtoarvosta – tämä taasen on suoraan sidottu talon kelvollisuuteen tavarana. Yleensä tällaiset kysymykset liittyvät väljyyteen.

Ammattimaisen suunnittelijan rakennus istuu yleensä paremmin ympäristöönsä. Taloon asetuttuaan ihmiset alkavat yleensä arvostaa ympäristöään enemmän, ja tämä näkökohta alkaa silloin puolustaa sitä, että arkkitehtia alun perin käytettiin.

Perheet ovat pienentyneet, mutta asuntojen sisäinen toiminnallinen jako ei ole muuttunut miksikään - edelleen tarvitaan märkä-, eteis- ja ruokatiloja, oleskelu- ja työtilat erikseen ja niin edelleen. Jokaisessa talossa on edelleen julkisempi ja yksityisempi puolensa. Siksi tämä asuntokuntien koon muutos ei ole paljoakaan vaikuttanut asuntojen suunnitteluun. Tämä on myös syynä siihen, ettei kovin pieniä omakotitaloja ole vieläkään pystytty tuomaan markkinoille.

 

Kimmo Korhonen
Arkkitehti (SAFA)
Omakotiliiton rakennusneuvoja