Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Faktaa omakotiasumisesta

Suomalaiset haluavat asua pientalossa

Suomessa on yli 1,1 miljoonaa pientaloa, joissa asuu lähes puolet suomalaisista (Tilastokeskus 2013).
60-80 % suomalaisista haluaa asua pientalossa (eri tutkimuksia).
Lähes 60 % suomalaisista omistaa asuntonsa (58,4 %, Tilastokeskus 2013).

EU:ssa keskimäärin noin 42 % asuu kerrostalossa ja pientaloissa hiukan yli kolmannes (34 %). Esimerkiksi Kroatiassa noin 73 %, Unkarissa 63,9 % ja Tanskassa 57,1 % asukkaista asuu pientalossa. Yli puolet EU:n väestöstä asuu omistusasunnossa vaihteluvälin ollessa Saksan 53,3 %:sta Romania 96,6 %:iin. (Eurostat 2012)

 

Valtaosa suomalaisten varallisuudesta on kiinni asuntokannassa

Merkittävä osa (¾) Suomen kansallisvarallisuudesta sitoutuu rakennettuun ympäristöön, erityisesti rakennuksiin (runsas puolet, 285 mrd€), joista asuinrakennusten osuus on 60 % (yli 170 mrd).


Koti talouksilla oli vuonna 2009

• bruttovarallisuutta keskimäärin 192 000 euroa ja nettovarallisuutta 157 000 euroa kotitaloutta kohti.

Kotitalouksilla oli asuntovarallisuutta vuonna 2009 keskimäärin 146 650 euroa:

• vapaa-ajan asuntojen arvo oli 20 790 euroa,

• sijoitusasuntojen arvo oli 17 740 euroa ja

• varsinaisen asunnon arvo 108 130 euroa.

 

Oma tupa, oma lupa & vastuu ympäristöstä

Pientaloasukkaat ovat oma-aloitteisia, säästeliäitä ja yritteliäitä. He ovat kustannustietoisia (mm. energia-, vesi- ja jäteasioissa) ja ovat tietoisempia lämmityksen kulutuksestaan kuin kerrostalossa asuvat (SYKE 2014).

Pientaloasukkaat ovat kiinnostuneita ympäristöstä ja energiatehokkuudesta. Pientaloasukkaiden omatoimisuuden ansiosta yhteiskunnalle aiheutuvat maksut ovat vähäisempiä. Lisäksi pientaloasukkaiden paikallinen yhdistystoiminta lisää yhteisöllisyyttä, lisää asuinympäristön viihtyvyyttä ja edistää kotona-asumista (mm. omakoti talkkaripalvelu).

Suomalaiset arvostavat pientaloasumisessa sen tuomaa itsenäisyyttä, omaa vapautta ja rauhaa. Pientalossa on tilaa ja tekemistä itselle ja lapsille. Omalla pihalla luonto on lähellä ja pihatöissä saa hyötyliikuntaa, sekä lapsilla on turvallista leikkiä. Pientaloasukkaalla on tilaa toteuttaa itseään. Pientaloasuminen ei kuitenkaan ole yksinäistä vaan päinvastoin yhteisöllisyys naapureiden kanssa on pientaloasukkaalle arvokas asia.