Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

KANSALAISALOITE

Nimienkeräys kansalaisaloitteeseen energiatodistuslain muuttamiseksi päättyi 11.10.2013. Kiitos kaikille allekirjoittaneille. Aloite sai kuuden kuukauden vireilläoloaikanaan loppujen lopuksi 62.211 kannatusilmoitusta. Näistä sähköisiä kannatusilmoituksia oikeusministeriön kansalaisaloite.fi -palvelussa kertyi yhteensä yli 31.651. (Tiedote 7.3.2014)

Suomen Omakotiliitto ry, piirit, yhdistykset ja aktiivit pyrkivät vahvasti viestimään ja vaikuttamaan päättäjille ja medialle energiatodistuksen ongelmakohdista. Omakotiliitto luovutti Väestörekisterikeskuksen tarkistuksen jälkeen kansalaisaloitteen (62.211 allekirjoitusta) Eduskunnan puhemiehelle Eero Heinäluomalle 25.3.2014. Samana päivänä Omakotiliitto järjesti aloitteen luovutuksesta Eduskunnan Pikku-parlamentissa tiedotustilaisuuden eduskuntapuolueille ja tiedotusvälineille. Tilaisuudessa käytiin läpi rakennuksen energiatodistuksen ongelmia, kansalaisilta ja muilta järjestöiltä saatuja palautteita, Omakotiliiton alkuperäinen kansalaisaloite, täsmennys kansalaisaloitteeseen sekö täydennetty esitys rakennuksen energia-todistuslaiksi ja -asetukseksi. Taloustutkimus selvitti, että 84 prosenttia eri puolueiden kannattajista haluaa, että rakennuksen energiatodistuksen tulee pohjautua todelliseen kulutukseen. Tiedotustilaisuudessa eduskuntapuolueiden edustajat kertoivat omat kantansa Omakotiliiton kansalaisaloitteesta ja rakennuksen energiatodistuksesta. 

(Vasemmalta: Omakotiliiton puheenjohtaja Mauri Harjula, toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sekä edunvalvonta- ja viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine luovuttivat kansalaisaloitteen eduskunnan puhemiehelle Eero Heinäluomalle 25.3.2014)

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN KÄSITTELY

Eduskunta kirjasi kansalaisaloitteen vastaanotetuksi 23.4.2014 ja lähetti kansalaisaloitteen ympäristövaliokunnan käsiteltäväksi 24.4.2014. Ympäristövaliokunta järjesti aloitteesta julkisen kuulemisen 30.4.2014. Tilaisuus oli nähtävissä valta-kunnallisesti suorana verkossa ja kuultavina Omakotiliiton lisäksi olivat Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto, Lähienergialiitto, Motiva ja Ympäristöministeriö. Omakotiliitto toi vahvasti esille energiatodistuksen ongelmat kuluttajille ja kunnille sekä saadun palautteen (Taloustutkimus, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto, isännöitsijät ja energiatodistusten laatijat). Lisäksi Omakotiliitto täydensi aloitteensa sisältöä ja esitti mallia, kuinka energiatodistuksesta voidaan tehdä tasavertainen ja oikeudenmukainen, selkeä ja ymmärrettävä, läpinäkyvä ja luotettava sekä kohtuuhintainen ja hyödyllinen. Muun muassa Ranskassa ja Irlannissa todistuksessa on kaksi eri kuvaajaa: energiatehokkuudelle ja päästöille.

Tiedote 30.4.2014 energiatodistus vapaaehtoiseksi pientaloille

Ympäristövaliokunnan mietintö valmistui 6.6.2014, jossa valiokunta ehdotti, että kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään 2 lausumaa.

EDUSKUNNAN KÄSITTELY

Eduskunta käsiteli asiaa 17.6.2014 ja 18.6.2014. Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen, mutta Eduskunta hyväksyi seuraavat lausumat:

1.          Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat.

2.           Eduskunta edellyttää, että hallitus aloitteellisesti pyrkii rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseen energiatodistuksen muuttamiseksi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta.

KIITOSTA KANSALAISILTA JA MEDIALTA

Omakotiliiton kansalaisaloite sai niin Eduskunnassa kuin mediassakin paljon huomiota ja kiitosta. Yle jopa kirjoitti: ”Kevättä leimasivat myös yhden asian lobbaajat, joista tänä keväänä menestyksellisin oli ehkä Omakotiliitto. Talojen energiatodistusten järkevöittämistä vaatinut kansalaisaloite sai asuntoministeriltä ja kansan-edustajilta suopean vastaanoton ja ympäristövaliokunta otti monet sen ajamista muutoksista esityksessään huomioon.”

Ylen uutinen aiheesta

LAUSUMAN TOTEUTUKSEN VALMISTELU

Valtioneuvosto päätti asian 7.8.2014. Kulttuuri- ja asuntoministeri kutsui Omakotiliton kuultavaksi Ympäristöministeriöön 23.9.2014, jossa esiteltiin vaihtoehtoisia malleja, kuinka eduskunnan hyväksymä lausuma voidaan toteuttaa. Suomen Omakotiliitto oli syksyn aikana aktiivisesti yhteydessä niin kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaseen kuin Ympäristöministeriöön. Ministeri asetti 2.12.2014 työryhmän selvittämään pientalojen energiatodistuksen sisällöllistä muuttamista helpommin ymmärrettäväksi poistaen samalla energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat. Työryhmän tehtävä on kartoittaa erilaiset vaihtoehtoiset tavat eduskunnan lausuman toteuttamiseksi, arvioida vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus ja ehdottaa toteutettavaa vaihtoehtoa. Työryhmän alkuperäisen toimikauden piti kestää 30.1.2015 saakka.

Omakotiliitto jätti eriävän mielipiteen työryhmän kokoonpanosta, työskentelystä, raportista sekä johtopäätöksistä: Työryhmän enemmistö ei halua toteuttaa Eduskunnan eikä kansalaisten tahtoa ja poisti Suomen Omakotiliitto ry:n kannanotot mallien arvioinneista ja johtopäätöksistä.

Tiedote 12032015 energiatodistus

KULTTUURI- JA ASUNTOMINISTERIN LINJAUS

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen linjasi 12.3.2015 pientalojen energiatodistustyöryhmän raportin luovutustilaisuudessa:

·         pientalojen energiatodistus tulee muuttumaan

·         työryhmässä tarkastelluista malleista ministeri Viitanen valitsi mallit kolme ja viisi (Suomen Omakotiliitto ry:n malli)

·         valmistelua jatketaan nyt kahden mallin lisäselvittämisen pohjalta niin, että asia voidaan ratkaista heti vaalien jälkeisissä hallitusneuvotteluissa.

·         pientalojen energialuokat tulevat perustumaan laskennalliseen kulutukseen ilman energiamuotokerrointa, niin kuin Eduskunnan ympäristövaliokunnan on ehdottanut.

·         Jatkovalmisteluussa tullaan myös tarkistamaan energiamuotokertoiminen tasot. (tällä hetkellä muun muassa sähkön energiamuotokerroin on 1.7)  

Tiedote 12032015 energiatodistusmuuttuu 

Lataa tästä Omakotiliiton kansalaisaloiteaineisto (luovutus eduskuntaan):

1. TIEDOTE 25.3.2014: Kansalaisaloite jätettiin eduskuntaan: kansalaiset haluavat todelliseen kulutukseen perustuvan energiatodistuksen 
2. Grafiikka: Puolueiden kannattajien mielestä oikea tapa määrittää talon energiatodistus
3. Tiedotustilaisuus: Kansalaisaloite Rakennuksen Enegiatodistuksen Muuttamiseksi -esitys
4. Kansilehti
5. Alkuperäinen aloite
6. Aloitteen oikaisu
7. Perustelumuistio
8. Energiatodistuslaki
9. Energiatodistusasetus
10. Energiatodistuspohja OKL
   
  Koko aineisto yhdessä tiedostossa
   
   
30.4.2014 Julkinen asiantuntijakuuleminen Eduskunnan ympäristövaliokunnassa
   - toiminnanjohtaja Kaija Savolaisen esitys (PDF)
   
   
   
   

 

***
Aloite, sen sisältö ja perustelut löytyvät linkistä:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297

 

ONGELMA KOSKETTAA YLI 700.000 OMAKOTITALOA

 ENERGIATODISTUKSEN EPÄKOHDAT

 

 • Pakollinen energiatodistus tuo pientaloasukkaalle lisäkustannuksia myynti- ja vuokratilanteissa, arviolta 500-2000 euroa.
 • Laskennallinen, energiamuotokertoimella painotettu energiankulutus voi olla moninkertainen verrattuna todelliseen kulutukseen.
 • Energiamuotokerroin rankaisee erityisesti sähkö- ja öljylämmittäjiä kohtuuttomasti. Sähkön kerroin on 1,7, öljyn 1 ja uusiutuvan energian 0,5.
 • Energiamuotokertoimella painotettu ostoenergiankulutus voi laskea talon arvoa myynti- ja vuokratilanteessa, kun talo sijoittuu heikompaan E-luokkaan.
 • Omakotiliitto on huolissaan, että E-luokitusta tullaan tulevaisuudessa käyttämään kiinteistöverotuksen pohjana ja siten epäoikeudenmukaisen luokituksen takia tulee tuomaan lisäkuluja suurempana kiinteistöverona.

 

 MIKÄ ENERGIATODISTUSLAKI JA ENERGIATODISTUS?


Laki rakennuksen energiatodistuksesta pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuus-direktiiveihin (2002 ja 2010), joiden tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen (rahan säästäminen) sekä ilmaston ja ympäristön suojelu (vähemmän CO2 päästöjä). Laki energiatodistuksesta tuli voimaan 1.6.2013.

Energiatodistus

 • on vaadittu 1.1.2008 alkaen uusilta omakotitaloilta ilman energiamuotokerrointa
 • vaaditaan 1.6.2013 alkaen vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennetuilta omakotitaloilta
 • vaaditaan 1.7.2017 alkaen ennen vuotta 1980 rakennetuilta omakotitaloilta


Todistus vaaditaan, kun rakennetaan uutta tai kun myydään tai vuokrataan. Todistusta ei vaadita vapaa-ajan asunnoilta, joita käytetään korkeintaan neljä kuukautta vuodessa, alle 50 m2 rakennuksilta eikä suojelluilta rakennuksilta.
(Lisätietoja: Ympäristöministeriö ja Motiva)

Energialuokat Energiamuotokertoimet

 

 

 PIENTALOASUKKAIDEN ONGELMAT JA HUOLET

 

Laskennallinen, energiamuotokertoimella painotettu kulutus on epäoikeudenmukainen vanhoille pientaloille. Mahdollinen ero todelliseen kulutukseen voi olla huomattava ja jopa moninkertainen. Energiamuotokerroin rankaisee erityisesti sähkö- ja öljylämmittäjiä kohtuuttomasti.

Omakotiliitto on huolissaan energiatodistuksen uskottavuudesta, hinnasta ja vaikutuksista

 • Omakotiliitto on huolissaan, että markkinoilla on riittävästi riittävän päteviä todistuksen laatijoita.
 • Omakotiliitto kantaa huolta, miten mahdolliset riitaisuudet vältetään todistuksen tekotilanteissa, kaupanteko- ja vuokratilanteissa.
 • Omakotiliitto kantaa huolta mahdollisista väärinkäytöksistä; ettei todistusta myydä sitä tarvitsemattomille omakotiasukkaille.
 • Omakotiliitto on huolissaan mahdollisesta energiatodistuksen epäasiallisesta markkinoinnista; ettei todistus olisi ostettavissa ilman huolellista ja asianmukaista laskentaa eikä parempi energialuokka olisi ostettavissa.
 • Pakollinen energiatodistus tuo pientaloasukkaalle lisäkustannuksia myynti- ja vuokratilanteissa, arviolta 500-700 euroa.
 • Energiamuotokertoimella painotettu ostoenergiankulutus voi laskea talon arvoa myynti– ja vuokratilanteessa, kun talo sijoittuu heikompaan E-luokkaan.
 • Omakotiliitto on huolissaan, että asukkaalla ei ole aina mahdollisuutta esimerkiksi viranomaissyistä vaihtaa lämmitysjärjestelmää.
 • Omakotiliitto on huolissaan, että E-luokitusta tullaan tulevaisuudessa käyttämään kiinteistöverotuksen pohjana.

 

 OMAKOTILIITON RATKAISU – ENERGIATODISTUSLAIN MUUTTAMINEN

 

 • Energian todellinen kulutus (ostoenergia) on aina ilmoitettava todistuksessa laskennallisen luvun lisäksi
 • Vanhojen pientalojen (rakennettu ennen vuotta 2008) kohdalla energiamuoto-kerrointa ei huomioida

 

 --->  TOIMIVAT MARKKINAT JA TOIMIVA TODISTUS