Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Yhdistyspalvelut

Järjestöpalvelujen top 10                

 

1. Jäsenrekisteripalvelut

Liitto tarjoaa jäsenyhdistyksille nykyaikaiset nettipohjaiset jäsenrekisteripalvelut. Yhdistyksen nimittämällä jäsenrekisterin käyttöoikeudenhaltijalla on mahdollisuus tulostaa esimerkiksi jäsenlistoja, osoitetarroja ja maksaneiden jäsenten listoja. Jäsenrekisteri mahdollistaa myös sähköpostin joukkolähetyksen niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Jäsenyhdistyksen henkilöjäsen voi päivittää omia tietojaan jäsensivuilla. Tämä helpottaa yhdistyksen työtä.

Keskitetty jäsenrekisteri mahdollistaa myös jäsenkortin lähettämisen kaikille jäsenyhdistysten jäsenille. Jäsenkortti käy tunnisteena kun henkilöjäsen hyödyntää yhdistyksen hankkimia jäsenetuja esimerkiksi rautakaupasta. Keskitetty jäsenmaksuperintä liiton toimesta toteutetaan jäsenrekisteritietojen perusteella.

Jäsenrekisterin pääkäyttäjinä toimivat liiton toimistolla järjestöasiantuntijat Riikka Hyvärinen ja Sari Myrskyneva.

Jäsenrekisteripalvelut uudistuivat vuoden 2011 alusta lähtien. Omakotiliiton toteuttama keskitetty jäsenrekisteripalvelu muuttuu tuolloin käyttäjän kannalta entistäkin parempaan suuntaan. Uudessa jäsenrekisterissä korostetaan helppokäyttöisyyttä ja toimintavarmuutta. Vuoden 2011 alusta jäsenrekisteriohjelman tuottaa liitolle ohjelmatoimisto YAP.

Jäsenrekisteripalvelut toteutetaan jäsenyhdistysten maksamia jäsenmaksuja vastaan. Yhdistyksiltä ei veloiteta lisämaksuja esimerkiksi jäsenrekisteriohjelman ylläpidosta, huollosta tai päivityksistä.

Lisätietoja: järjestöasiantuntijat

 

2. Tiedotuspalvelu

Jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus hyödyntää Omakotilehteä esimerkiksi ilmoittamalla järjestösivuilla omista tilaisuuksistaan ja kokouksistaan. Lehden toimitusneuvosto ottaa mielellään vastaan järjestöllisiä juttuja Omakotilehdessä julkaistavaksi. Toimituksellisista syistä toimitusneuvosto pidättää itselleen oikeuden päättää juttujen määrästä ja sisällöstä.

Liiton toimisto lähettää jäsenyhdistyksille järjestötiedotteita sekä sähköpostitse että kirjeitse noin 8 kertaa vuodessa. Tiedotteissa pyritään kertomaan järjestötoiminnan kannalta huomionarvoisista vinkeistä paikallisen yhdistystoiminnan kehittämiseksi ja helpottamiseksi. Järjestötiedotteissa lähetetään esimerkiksi erilaisia malleja, kuten malleja kunta-aloitteen laatimiseksi tai malleja jäsenetusopimuksen solmimiseksi.

Piirijärjestöt tiedottavat omista tilaisuuksistaan ja eduistaan omilla jäsentiedotteilla.

Tiedotuspalvelu on osa normaalia järjestöpalvelujen tarjontaa.

Lisätietoja: viestintäpäällikkö ja päätoimittaja

 

3. Koulutuspalvelut

Liiton koulutustarjonta liittyy koulutukseen, joka liittyy järjestötoimintaan, pientaloasumiseen ja – rakentamiseen sekä erilaisiin projektihankkeisiin.  Jo perinteeksi on muodostunut järjestöaktiivien koulutusseminaari aina syksyisin. Omakotiliitto on Opintotoiminnan keskusliiton jäsenjärjestö ja näin oikeutettu koulutuksen tukitoimiin tämän koulutusalan merkittävän toimijan taholta.

Koulutuspalvelujen kehittäminen vaatii omaa resurssointia. Liiton tarkoituksena on kehittää tätä palvelua tulevaisuudessa vastaamaan jäsenyhdistysten ja näiden henkilöjäsenten koulutustarvetta.

Piirijärjestöt järjestävät omia koulutustilaisuuksiaan jäsenyhdistyksilleen.

Koulutuspalvelu on pääosin maksutonta, joskin eräistä tilaisuuksista on osallistujilta peritty kohtuullinen maksu järjestämisen kustannuksia kattamaan.

Yhdistyksen omiin koulutuksiin on mahdollista saada tukea Opintokeskus Siviksestä. Lue lisää 

sivis logo

Lisätietoja: viestintäpäällikkö

 

4. Paikallistoiminnan tukipalvelut

Paikallistoiminnan tukipalvelut voidaan mieltää palveluiksi, jotka antavat edellytyksiä yhdistykselle toimia hyvän yhdistystoiminnan mukaisesti. Liitto tarjoaa keskitetyn vakuutusturvan jäsenjärjestöille järjestötoimi

nnassa tapahtuvien vahinkojen varalta. Tämä on rahanarvoinen palvelu jäsenyhdistyksille.

Liitto maksaa keskitetysti vakuutusturvan, joka on kuitenkin toissijainen, mahdollisiin muihin vakuutuksiin nähden. Vakuutusturva kustannetaan  liiton jäsenmaksulla.

Liitto laatii valtakunnallisia sopimuksia ja neuvottelee sidosryhmien kanssa erilaisista yhteistyökuvioita myös paikallisesti organisoituna. Näitä ovat erilaiset rautakauppaketjun tai lämpöpumppuyrityksen kanssa tehdyt yhteistyösopimukset.

Lisätietoja: kehityspäällikkö

 

5. Markkinointipalvelut

Liitto tarjoaa jäsenjärjestöilleen maksutta kotisivujen alustan.

Liiton kotisivut uudistetiin kokonaisuudessaan vuonna 2010, jonka jälkeen sivustoa on uudistettu asteittain osa osalta vuosittain. Laadukkaat liiton kotisivut toimivat paikallisen yhdistystoiminnan tukena lukuisine erilaisine käyttömahdollisuuksineen ja näyttävine ulkoasuineen. Liiton kotisivut on toteuttanut Innova Digital Oy.

Omakotiliiton kotisivujen uudistaminen, ylläpito ja päivittäminen toteutetaan jäsenyhdistysten maksamilla jäsenmaksuilla.

Liitto painattaa vuosittain noin 100 000 käsiesitettä yhdistysten käyttöön. Liitto panostaa myös muuhun markkinointiin kuten sosiaaliseen mediaan. Nämä markkinointitoimet tukevat välillisesti paikallistoimintaa, sen jäsenhankintaa sekä omakotiyhdistystoiminnan tunnettuutta.

Markkinointipanostukset toteutetaan jäsenmaksutuloilla.

Lisätietoja: markkinointiasiantuntija, kehityspäällikkö

 

6. Messupalvelut

Omakotiliitto on vahvasti mukana Helsingin messukeskuksessa Kevätmessuilla; Oma Koti– ja OmaMökki -messuilla. Liitolla on oma näyttävä osasto, jossa annetaan asiantuntijaneuvontaa, tietoiskuja ja kerrotaan myös jäsenyhdistysten toiminnasta. Lisäksi järjestämme messuosastollamme - jo perinteeksi muodostuneet - "linnunpönttöjen naputtelutalkoot".

Liitto auttaa yhdistyksiä myös osallistumisessa paikallisiin messutapahtumiin. Liiton toimistosta yhdistys voi tilata esitteitä, lehtiä ja muuta mahdollista jakotavaraa. Yhdistykset voivat niin halutessaan saada tilaisuuteensa lainaksi myös liiton rolluppeja ja pop-up-messuseinän tiskeineen.

Liitto on huolehtinut messumateriaalin postituskuluista. Liitto ei myöskään veloita jakomateriaalin tai muun mahdollisen rekvisiitan hyödyntämisestä.

Lisätietoja: markkinointiasiantuntija

 

7. Edunvalvontapalvelut

Liitto tiedottaa ajankohtaisista edunvalvonta-asioista yhdistyksille. Tärkeimmistä nopeasti sähköpostilla ja sosiaalisessa mediassa. Liiton oma laadukas edunvalvontatyö koituu jäsenjärjestöjen ja näiden henkilöjäsenten hyväksi. Edunvalvontatyö on keskeisellä sijalla liiton järjestötoiminnassa.

Tapauskohtaisesti ja resurssien mukaisesti liitto voi antaa tukea myös paikallisiin asuinympäristöä koskeviin edunvalvonta-asioihin. Tuki on lähinnä asiantuntijaopastusta ja vinkkien antamista. Liiton tukitoimet voivat sisältää myös muita - tiedotuksellisia tukimuotoja.

Edunvalvontatyö on liiton perustyötä ja se kustannetaan jäsenyhdistysten maksamilla jäsenmaksuilla.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja, edunvalvontapäällikkö, järjestöpäällikkö

 

8. Neuvontapalvelut

Neuvontapalvelut tapahtuvat pääosin puhelinneuvontana. Liiton jäsenyhdistyksen henkilöjäsen voi soittaa liiton laki-, rakennus-, energia- ja pihaneuvontaan tiettyinä soittoaikoina lähes jokaisena viikonpäivänä. Puhelinajat löytyvät tuoreimmasta Omakotilehdestä ja jäsensivuilta.

Puhelinneuvontapalvelu toteutetaan jäsenyhdistysten maksamilla jäsenmaksuilla, ja se on jäsenyhdistysten henkilöjäsenille maksutonta.

Lisätietoja: järjestöasiantuntijat, viestintäpäällikkö

 

9. Projektipalvelut

Liitto toteuttaa erilaisilta yhteisöiltä saamansa projektirahoituksen turvin pientaloasumista ja järjestötoimintaa tukevia hankkeita. Menestyin hanke on ollut niin sanottu omakotitalkkarihanke, joka työllistää vielä tällä hetkelläkin noin 200 talkkaria. Projektit monipuolistavat yhdistystoimintaa, tuovat lisäarvoa yhdistyksen jäsenyydelle sekä vahvistavat yhteisöllisyyttä. Liitto hakee avustukset projektitoimintaan sekä ponnistaa projektit käyntiin.  Piirit toteuttavat myös omaa projektitoimintaa.

Rahoitus projektitoiminnalle saadaan ulkopuoliselta rahoittajalta, mutta projektien hyöty koituu suoraan niihin osallistuvien yhdistysten hyväksi.

Lisätietoja: järjestöpäällikkö, kehityspäällikkö

 

10. Toimistopalvelut

Toimisto toimii eräänlaisen linkkinä jäsenjärjestöjen ja pientaloasukkaiden välillä. Toimistolla otetaan päivittäin runsaasti vastaan puheluita yksittäisiltä henkilöjäseniltä. Toimisto pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan yhteydenottajan toiveisiin. Yhteydenotot liittyvät useimmiten jäsenmaksuihin ja jäsenyyteen. Soittoja tulee runsaasti myös erilaisiin jäsenetuihin liittyen. Pientaloasukkaat haluavat kertoa myös kokemistaan epäoikeudenmukaisuuksista tai ylipäätään puhua asiasta joka on pientaloasukasta askarruttanut. Nämä viestit pyritään ottamaan huomioon toimistopalavereissa ja toimiston sisäisissä tiimiryhmissä. Tätä kautta yhteydenotot voivat edetä esimerkiksi liiton edunvalvontaprosessiin tai järjestöprosessiin.

Toimistolta yhdistykset voivat tilata esimerkiksi ansiomerkkejä, standardeja tai muita järjestötoimintaan liittyvää järjestöllistä materiaalia.

Liitto tarjoaa toimistopalvelua sekä jäsenyhdistyksille mutta myös yksittäisille henkilöjäsenille. Tämä palvelutarjonta kustannetaan saaduilla jäsenmaksutuloilla. Tilattavista erikseen määritellyistä tuotteista liitto perii lähinnä omakustannushinnan yhdistyksiltä.

Lisätietoja: järjestöasiantuntijat