Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Jäsenenä Omakotiliitossa

Jäsenenä Omakotiliitossa

Suomen Omakotiliiton sääntömääräisiä varsinaisia jäseniä ovat paikallisesti toimivat jäsenyhdistykset, kuten omakotiyhdistykset, pienkiinteistöyhdistykset ja vapaa-ajan asukasyhdistykset. Suoraa henkilöjäsenyysmahdollisuutta Omakotiliittoon ei siis säännöissä ole. Muodollisesti henkilön mukaantulo Omakotiliiton toimintaan edellyttää siis aina jäsenyyttä jossakin liiton jäsenyhdistyksessä.

Suomen Omakotiliiton voidaan katsoa kuitenkin muodostuvan jäsenkunnasta, johon kuuluvat paikalliset jäsenyhdistykset ja näiden henkilöjäsenet sekä piirijärjestöt. Puhekielessä on usein tarkoituksenmukaista puhua pientaloasukkaan jäsenyydestä Omakotiliitossa silloin kun henkilö on jonkin paikallisyhdistyksen jäsen. Suomen Omakotiliitto jäsenistöineen on viime kädessä kuin suuri perhe, erilaisten jäsenyyksien summa.

Jäseneksi paikallisyhdistykseen

Suomen Omakotiliiton jäseneksi pääsee, kun liittyy jäseneksi oman kotiseudun tai kaupunginosan paikalliseen jäsenyhdistykseen. Paikalliset yhdistykset sijaitsevat aina jonkin piirin alueella. Piireissä on omaa toimintaa ja etuja jäsenille. Vapaa-ajan asukkaat voivat liittyä jäseneksi Vapaa-ajan asukkaiden liiton jäsenyhdistyksiin. Vapaa-ajan asukasyhdistysten jäsenet voivat kuulua samanaikaisesti myös kotipaikkakuntansa omakotiyhdistykseen tai he voivat olla ainoastaan vapaa-ajan yhdistyksen jäseniä.

Omakotiliiton toiminnassa mukana olevista henkilöjäsenistä

Omakotiliiton henkilöjäsenet ovat kiinnostuneita oman asuinympäristönsä viihtyisyydestä ja hyvinvoinnista sekä sen kehittämisestä.

Suurin osa jäsenyhdistysten jäsenistä asuu omakotitalossa, mutta jäseniä on myös pari-  ja rivitaloista ja jonkin verran myös kerrostaloista. Kerrostaloasujilla yleensä liittymisen taustalla on vapaa-ajan asunto.

Omakotilehden lukijatutkimuksen, joka on samalla liiton jäsentutkimus, mukaan noin puolella jäsenistöstä on myös vapaa-ajan asunto.

Jäsenistö on kiinnostunut remontoinnista sekä kodin ja pihan kunnossapidosta. Jäsentutkimuksen mukaan jäsenistö arvostaa eniten jäsenetuna Omakotilehteä ja maksuttomia puhelinneuvontapalveluita.