Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Hyvä tietää energiatodistuksesta


Myös vanhoilta omakotitaloilta vaaditaan energiatodistus

Energiatodistuslaki astui voimaan 1.6.2013. Lain voimaan tultua vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennetuilta omakotitaloilta vaaditaan energiatodistus kiinteistön kaupan tai talon vuokrauksen yhteydessä. Energialuokka tulee kertoa myynti- tai vuokrausilmoituksessa ja energiatodistuksen tulee olla ostajan nähtävillä asuntonäytössä.

Energiatodistus kertoo rakennuksen energialuokan.

Energialuokat

Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Rakennuksen ostoenergian kulutuksella tarkoitetaan energiaa, joka hankitaan rakennukseen esimerkiksi sähköverkosta, kaukolämpöverkosta, kaukojäähdytysverkosta ja uusiutuvan tai fossiilisen polttoaineen sisältämänä energiana.

Energiamuotokertoimet

Energiatodistuksen saa antaa energiatodistuksen laadintaan pätevyyden saanut henkilö. Pätevyystasoja on kaksi: perustason energiatodistuksen laatijan pätevyys ja ylemmän tason energiatodistuslaatijan pätevyys. Ylemmän tason pätevyys vaaditaan mm. silloin, jos rakennus on jäähdytetty. Energiatodistuksen teettämisen arvioitiin maksavan 500-1500 euroa, alan kilpailun kautta todistuksen hinta oli vuonna 2014 300-360 euroa (lähde Motiva). Energiatodistuksen teettäminen kannattaa aina kilpailuttaa.

Energiatodistuksen laatijan tulee toimittaa laadittu energiatodistus ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle.

Huojennuksia todistuksen laadintaan

Ennen vuotta 1980 rakennetuilta omakotitaloilta vaaditaan energiatodistus siirtymäajan jälkeen 1.6.2017 lähtien. Energiatodistusta ei vaadita vapaa-ajan asunnoilta tai alle 50 m2 rakennuksilta.

Energiatodistus voidaan laatia eräissä tapauksissa valmiin lomakkeen avulla niin kutsutun kevennetyn menettelyn kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että todistuksen laatijan itse ei tarvitse tulla paikan päälle eikä talolle tarvitse määritellä energialuokkaa. Kevennetty menettely on mahdollista esimeriksi lähisukulaisten välisessä myynnissä tai silloin, jos kohdetta ei esitellä tai siitä ilmoiteta julkisesti. Kevennetty menettely on myös mahdollista, jos talon arvo on vähäinen. Vähäisen arvona pidetään tilannetta, jossa myyntihinta on alle 50 000 euroa.

Lisätietoa:

Laki rakennuksen energiatodistuksesta pohjautuu Euroopan parlamentin ja neuvoston rakennusten energiatehokkuus-direktiiveihin (2002 ja 2010), joiden tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden parantaminen sekä ilmaston ja ympäristön suojelu.

Omakotiliitolla on käynnissä kansalaisaloite, jonka avulla epäoikeudenmukaiset energiakertoimet halutaan poistaa voimaan tulleesta laista, lisäksi kulutustieto tulee aina kertoa todistuksessa.

 

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen haastattelu löytyy Omakotilehdestä 3/2015

Omakotiliiton kansalaisaloite, https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297

Ympäristöministeriö, http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=435572&lan=FI

Motivan energianeuvonta, http://energiatodistus.motiva.fi/

Aran ylläpitämät listat pätevistä henkilöistä: http://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2013/Rakennuksen_energiatodistus_uudistuu_162(10559)

Laki rakennuksen energiatodistuksesta, http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2013/20130050

Valtioneuvoston asetusrakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130170

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130176

 

Haluatko kommentoida tätä Hyvä tietää -artikkelia? Lähetä kommenttisi sähköpostilla toimisto@omakotiliitto.fi.