Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Toimikunnat

Liittovaltuusto ja liittohallitus voivat asettaa asioiden valmistelua varten pysyviä valiokuntia, määräaikaisia toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.

Tällaisten valmistelevien työelinten tarkoituksena on tuoda valmisteluun mukaan jäsentahtoa. Toimikunnissa ja työryhmissä on edustettuna palkatun toimihenkilön lisäksi luottamushenkilöitä. Työelinten jäsenillä on suora kosketuspinta jäsenkuntaan ja sitä kautta valmisteluun saada mukaan jäsenlähtöisyyttä.

Toimikunnilla itsellään ei ole juuri päätösvaltaa asian lopullisen ratkaisun osalta. Valmisteltu päätösesitys menee työvaliokunnan kautta liittohallituksen päätettäväksi. Yleisesti voidaan todeta, että mitä perusteellisemmin asiaa on valmisteltu, niin sen paremmat edellytykset on asiassa saada myönteinen päätös päättävissä elimissä.

Tällä hetkellä liittohallituksen alaisuudessa toimii seuraavat työelimet: edunvalvontatoimikunta, hanketoimikunta, järjestötoimikunta, omakotiliiton kehittämistyöryhmä, markkinointi- ja viestintätoimikunta ja messutyöryhmät.