Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Liittokokous

Omakotiliiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokous kokoontuu kerran neljässä vuodessa. Liittokokous on yhdistysoikeuden mukaan jäsenkokouksen asemassa ja siellä tekevät päätöksiä jäsenyhdistysten valtuuttamat liittokokousedustajat. Liittokokous on jäsenyhdistysten keskeisin vaikuttamisen foorumi Suomen Omakotiliittoa koskevissa asioissa. Jäsenjärjestöt voivat tehdä liittokokousaloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi.

Liittokokous valitsee liiton toimivan johdon eli hallituksen ja liiton puheenjohtajan sekä liittovaltuuston jäsenet. Kokous päättää myös liiton pitkän aikavälin suunnitelmista ja sääntömuutoksista sekä muista liiton tärkeimmistä asioista kuten liiton strategiasta. Liittokokousvuoden syksyllä liittovaltuusto ei kokoonnu vaan liittokokous päättää myös valtuuston päätettävistä asioista esimerkiksi jäsenmaksusta ja talousarviosta seuraavalle toimintavuodelle.

Omakotiliiton seuraava liittokokous kutsutaan koolle vuoden 2016 syksyllä.