Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Liittohallitus

Liittohallituksen nimittää kerran neljässä vuodessa kokoontuva liittokokous. Liittohallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisitoista jäsentä. Kullakin jäsenellä on oma henkilökohtainen varajäsen. Liittohallitus valitsee keskuudestaan kaksi varsinaista jäsentään ensimmäiseksi ja toiseksi varapuheenjohtajaksi. Liittohallituksen jäsenten tulee olla jonkin jäsenyhdistyksen jäseniä. Täältä näet liittohallituksen nykyisen kokoonpanon.

Liittohallitus käyttää liiton toimeenpanovaltaa. Se vastaa liiton juoksevasta hallinnosta ja toimii liiton lakimääräisenä edustajana. Liittohallitus valmistelee asioita liittovaltuuston ja liittokokouksen päätettäväksi. Liittohallitus valitsee ja palkkaa liiton toiminnanjohtajan ja muun tarvittavan henkilökunnan.

Liittohallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten pysyviä valiokuntia, tilapäisiä toimikuntia tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.

Liittohallitus vastaa järjestötyön tarkoituksenmukaisesta toteuttamisesta jäsenistön parhaaksi.