Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Valtakunnallinen edunvalvonta

Suomen Omakotiliitto tekee edunvalvontatyötä valtakunnallisesti. Tämä tapahtuu vaikuttamalla lainsäädäntöön ja viranomaispäätöksiin joko antamalla lausuntoja aiheista, osallistumalla viranomaistyöryhmien työskentelyyn tai tekemällä aloitteita.

Omakotiliitto on valtakunnallinen pientaloasukkaiden äänitorvi. Ministeriöt, valtakunnallisesti toimivat viranomaiset ja eduskuntalaitos toivovat pientaloasukkaiden yleistä kantaa valmisteltaviin asioihin.

Liitto tahdon muodostuksensa kautta antaa mielipiteensä pyydettyihin asioihin. Liitto myös puuttuu havaittuihin epäkohtiin. Jos epäkohtia ilmaantuu, niin liitto tekee aloitteen asiaintilan parantamiseksi.

Valtakunnallisen edunvalvontatyön kautta vaikutetaan asioihin, jotka tulevat vaikuttamaan pientaloasukkaiden arkeen lainsäädännön ja viranomaistoiminnan kautta.