Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Sähkön ja kaasun siirtomaksut

Sähkön hinta muodostuu varsinaisesta sähköstä ja sen siirtomaksusta. Varsinaisen sähköenergian voi kilpailuttaa, mutta siirron hoitavaa yhtiötä ei. Sähkön hintaan lisätään arvonlisävero, siirtomaksuun taas sähkövero.

 

SIIRTOMAKSUJEN TASOON JA KOROTUKSIIN PUUTUTTAVA KOKO SUOMESSA


Kuluttajat ovat olleet tyrmistyneitä sähköverkkoyhtiöiden siirtomaksujen korotusilmoituksista. Tammikuussa 2016
sähkönsiirtoyhtiö Caruna Oy ilmoitti jopa 27 prosentin korotuksista. Siirtomaksujen korotukset perustuvat vuonna 2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain muutokseen, jossa laki edellyttää, ettei verkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena saa aiheuttaa asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja muualla yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Verkkoyhtiöiden on täytettävä toimitusvarmuusvaatimukset puolella jakeluverkon käyttäjistä vuoden 2019 loppuun mennessä ja pääsääntöisesti vuoden 2028 loppuun mennessä. On arvioitu, että tämä tarkoittaa jopa 8 miljardin euron investointeja sähköverkkoihin vuoden 2028 loppuun mennessä.

Siirtomaksujen kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto. Energiavirasto nosti verkkoyhtiöiden tuottoprosenttia vuoden 2016 alusta reiluun 5 prosenttiin aiemmasta noin 3 prosentista. Investointien etupainotteisuus mahdollistaa suurten voittojen keräämisen. Eri verkkoyhtiöt ovat ilmoittaneet investoivansa eri tavoilla. Useimmiten kalleinta on maakaapelointi, johon suurimmat maksujen korottajat ovat investoineet. Toisaalta osa verkkoyhtiöistä investoi edelleen edullisempaan ilmakaapelointiin teiden varsilla (Järvi-Suomen Energia Oy) ja vierimetsien hoitoon (PKS Sähkönsiirto Oy).

Jo ennestäänkin siirtomaksut ovat Suomessa korkeita ja maksujen suuruuden vaihtelu maan eri osien välillä on huomattavaa (Kartta, Yle Uutiset 2013). Maaseudun Tulevaisuuden mukaan (11.1.2016) pientaloasukas (huonekohtainen sähkölämmitys, pääsulake 3 x 25 A, sähkön käyttö 18 000 kWh/vuosi) maksaa siirtomaksua Jakobstads Energiverk:n toiminta-alueella 5,54 senttiä/kWh ja korkeimmillaan Loiste Sähköverkko Oy:n asiakkaana Sotkamossa 13,48 senttiä/kWh. Siirtomaksut ovat korkeimmat Kainuussa, käsivarren Lapissa, Savossa ja Karjalassa (Sähkön siirtohinnat yhtiöittäin).

Samaan aikaan asumismenot (mm. lämmitys, kiinteistövero, vesi ja jätevesi, asuntolainan lyhennys) ovat kasvaneet viimeisen 4 vuoden aikana yli 3 prosenttia vuodessa ja kasvuennuste vuosille 2015-2019 on 3,5 prosenttia (Pellervon Taloustutkimus). Kotitalouden käytettävissä olevien tulojen ennakoidaan kasvavan vain 2,5 prosenttia. Vaikeimmassa asemassa ovat yksinasuvat eläkeläiset, joiden käytettävistä olevista tuloista nyt jo yli 38 prosenttia (sähkölämmitteinen omakotitalo) kuluu asumismenoihin ja vuonna 2019 yli 41 prosenttia (öljylämmitteisessä talossa jopa yli 50 prosenttia). Viimeisimmässä syksyllä 2015 julkaistussa Asumismenot-tutkimuksessa asumiskuluihin ei ole otettu mukaan Carunan ilmoittamia sähkön siirtomaksujen korotuksia.

Omakotiliitto on huolissaan energiaverotuksen ja siirtomaksujen korotusten lisäksi laskutuksessa perusmaksun kasvusta. Sekä energian hinnasta että siirtomaksusta peritään kuukausittaista perusmaksua eikä siirtomaksun osalta sen suuruuteen voi vaikuttaa. Kuluttajia kuitenkin kannustetaan vähentämään energiankäyttöä, mikä johtaa siten energian käytön vähenemiseen ja laskussa kiinteiden kulujen kasvamiseen. Kotitalouksia kannustetaan vahvasti myös omaan pienenergiantuotantoon (mm. aurinkopaneelit, -keräimet, pientuulivoima). Kuitenkin akkuteknologian kehityksestä ja ilmasto-olosuhteista johtuen vain harva kotitalous pystyy täysin omavaraiseen energiantuotantoon. Ja mitä vähemmän yleisen verkon käyttäjiä on, sitä suuremmaksi heidän kustannuksensa kasvavat verkkojen ylläpidosta.

Omakotiliitto vaatii, että siirtomaksujen korotuksiin ja tasoon koko maassa puututaan välittömästi, eikä vasta valvontakauden loputtua vuonna 2020. Verkkoyhtiöillä on alueellinen monopoliasema, eikä kuluttaja voi kilpailuttaa siirtoyhtiöitä. Tässä yhteiskunnan talouden tilanteessa, kun korotetaan veroja, tehdään leikkauksia ja työttömyysaste on korkea, kotitalouksien mahdollisuudet selvitä korotuksista ovat heikot.

Viranomaisten tulee välittömästi puuttua korotuksiin ja ylipäätään siirtomaksuja tulee kohtuullistaa poistaen alueelliset eroavaisuudet. Viranomaisten tulee puuttua investointien etupainotteisuuteen: ovatko sähkömarkkinalain edellyttämät investointien aikarajat (2019, 2023 ja 2028) tässä talouden tilanteessa järkeviä. Lisäksi on tärkeä puuttua siirtoverkkoyhtiöiden omistukseen. Nyt kun globaaleilla markkinoilla sijoitusten tuotto on heikko, sijoittajat investoivat varmoihin kohteisiin, kuten Suomen siirtoverkkoyhtiöihin, mikä takaa jopa 5 prosentin tuoton. Kuluttajien ja yritysten maksamat maksut päätyvät esimerkiksi Caruna Oy:n osalta pääosin ulkomaisille sijoitusyhtiöille, eivätkä yhtiöt juurikaan maksa veroja Suomeen. Tämän lisäksi viranomaisten on syytä selvittää voidaanko korotuksille asettaa katto estäen kohtuuttomat korotukset. Energiantuotannon ja –siirron toimitusvarmuuden, omavaraisuuden sekä huoltovarmuuden lisäksi on syytä puuttua myös laskutuksen perusteisiin.


KAASUN SIIRTOHINNOISTA JA MUIDEN INFRAPALVELUIDEN HINNANKOROTUKSISTA

Omakotiliitto on saanut sähkön siirtomaksujen lisäksi runsaasti palautetta myös kaasun siirtohinnoista ja muiden infrapalveluiden hinnankorotuksista (mm. kunnalliset ja ylikunnalliset vesi/jätevesi, jätehuolto sekä viestintä, kuten kaapeli TV).

Näiden palveluiden hinnoittelussa tapahtuneet korotukset ovat olleet huonosti informoituja, harhaanjohtavia (vedottu mm. energiaverotuksen korotukseen) ja korotusten suuruudet ovat olleet huomattavasti yli julkisuudessa esillä olleen kohtuulliseksi korkeintaan katsotun 15 prosentin. Kaasun osalta asiasta ovat reklamoineet erityisesti pienasiakkaat, kotitaloudet sekä pienet taloyhtiöt.

Omakotiliitto on pyytänyt viranomaisia (elinkeinoministeri, maatalous- ja ympäristöministeri, kunta- ja uudistusministeri, liikenne- ja viestintäministeri, kuluttaja-asiamies, Energiavirasto, Viestintävirasto) puuttumaan ongelmaan pikimmiten.

 

Keskeisinä tavoitteina niin sähkön kuin maakaasunkin verkkotoiminnoissa ovat kuluttajan kannalta palveluiden kohtuullinen hinnoittelu ja korkea laatu sekä tasapuolisuus, kuluttajan oikeuksien toteutuminenja energiantoimituksen toimintavarmuus.

 

SIIRTOMAKSUKESKUSTELUSSA TAPAHTUNUTTA VUONNA 2016

Huom. kooste aikajärjestyksessä tuoreimmasta vanhimpaan

 • Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut virkatyönä luonnoksen hallituksen esitykseksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin.  Lue Omakotiliiton lausunto aiheesta.
 • 18.5.2016 Kuluttaja-asiamiehen ja Aurora Kaasunjakelu Oy:n neuvottelun lopputuloksena Aurora kohtuullistaa 1.1.2016 lukien voimaantulleita kaasun siirtomaksun hinnankorotuksia. Aurora on kuitenkin ilmoittanut aikovansa korottaa kuluttajahintojaan seuraavan kerran vuoden 2016 lopussa, mikä tarkoittaisi noin 15 prosentin hinnankorotusta vuoden 2016 vuosihintatasoon verrattuna.
 • 7.4.2016 Omakotiliitto laati kuluttajille toimintaohjeet sähkön siirtomaksuista reklamointiin siirtoyhtiölle ja tietyissä tapauksissa kuluttajariitalautakuntaan. Lue ohje liiton verkkosivuilta: www.omakotiliitto.fi/ajankohtaista/ohje-siirtomaksuista-reklamoimiseen.
 • 1.4.2016 Kuluttajariitalautakunta linjasi täysistunnossaan, että sähkön siirtohintojen korotusten kohtuullisuutta. Vaikka kuluttaja-asiamiehen ja Caruna Oy:n neuvottelemat keskimäärin alle 15 prosentin korotukset eivät ole yleisesti kohtuuttomat, joissakin tapauksissa kohtuuttomuuden kynnys voi ylittyä. Lautakunnan ratkaisujen perusteella siirtomaksujen korotus on pääsääntöisesti kohtuuton vain jos korotus on sekä yli 15 % että 150 euroa vuodessa.
 • 24.2.2016 Jälkeenpäin on ilmennyt, että Carunan perusmaksun hinnanalennus on laskettu verollisesta hinnasta, poiketen yleisesti muiden yhtiöiden käyttämästä menettelystä (veroton hinta). Lisäksi kuluttajat ovat reklamoineet perusmaksuista ja aikatariffeista (yösähkön tuntijaottelua kavennetaan ja siten kalliimman päiväsähkön tuntien määrä kasvaa).
 • 22.2.2016 Omakotiliitto on saanut sähkön siirtomaksujen lisäksi runsaasti palautetta myös kaasun siirtohinnoista ja muiden infrapalveluiden hinnankorotuksista (mm. kunnalliset ja ylikunnalliset vesi/jätevesi, jätehuolto sekä viestintä, kuten kaapeli TV). Näiden palveluiden hinnoittelussa tapahtuneet korotukset ovat olleet huonosti informoituja, harhaanjohtavia (vedottu mm. energiaverotuksen korotukseen) ja korotusten suuruudet ovat olleet huomattavasti yli julkisuudessa esillä olleen kohtuulliseksi korkeintaan katsotun 15 prosentin. Kaasun osalta asiasta ovat reklamoineet erityisesti pienasiakkaat, kotitaloudet sekä pienet taloyhtiöt. Omakotiliitto on pyytänyt viranomaisia (elinkeinoministeri, maatalous- ja ympäristöministeri, kunta- ja uudistusministeri, liikenne- ja viestintäministeri, kuluttaja-asiamies, Energiavirasto, Viestintävirasto) puuttumaan ongelmaan pikimmiten. Kilpailu- ja kuluttajavirasto tiedotti, että Aurora Kaasunjakelu Oy on tehnyt 1.1.2016 lukien liesiasiakkaiden kaasun siirron hintaan suuren kertakorotuksen. Kuluttaja-asiamies on saanut yhteydenottoja kuluttajilta, jotka ovat pitäneet Auroran siirtohinnan korotuksia kohtuuttomina. Kuluttaja-asiamies selvittää asiaa ja harkitsee sen jälkeen jatkotoimia
 • 19.2.2016 Elinkeinoministeri Olli Rehn kommentoi Carunan ja Kuluttaja-asiamiehen neuvotteluratkaisua, että ministeriö valmistelee sähkömarkkinalain muutosta, jossa määritellään, miten suuria korotuksia voidaan tehdä ja kuinka usein. Kuluttaja-asiamies: Kuluttajat voivat edelleen reklamoida siirtohintojen korotuksista ja viedä asian kuluttajariitalautakuntaan. Kuluttaja-asiamies ei nosta ryhmäkannetta Carunaa vastaan.
 • 18.2.2016 Caruna ja kuluttaja-asiamies pääsivät neuvotteluissaan tulokseen. Sen mukaisesti Caruna laskee sähkönsiirron kiinteitä perusmaksuja tulevilta 12 kuukaudelta (ajalla 1.3.2016 – 28.2.2017) kaikille asiakkailleen molemmissa verkkoyhtiöissään 25 %. Hyvitys tasoittaa hinnannousua myös vuonna 2017. Osana ratkaisua Caruna sitoutuu pitämään uudet listahinnat voimassa vuoden 2017 loppuun. Carunan ilmoittamat 1.3.2016 voimaan tulleet uudet hinnat jäivät siis voimaan. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan ryhmäkanteelle Carunaa vastaan ei ole enää tarvetta.
 • Pääministeri Sipilän mukaan hallitus tulee ottamaan kantaa yritysten verosuunnitteluun ja korkojen vähentämistä yritysverotuksessa rajoitetaan. Muun muassa sähkönsiirtoyhtiö on hyödyntänyt verosuunnittelua yhtiön sisäisillä lainoilla ja suurilla koroilla. Näin ollen Carunan tulos on jäänyt pieneksi ja Suomeen maksetut verot vähäisiksi.
 • Elinkeinoministeri Olli Rehn linjasi mediassa, että sähkömarkkinalainmuutos tuodaan mahdollisimman pian hallituksen ja eduskunnan käsittelyyn. Tavoitteena on, että laki tulee eduskuntaan syksyllä ja voimaan vuoden 2017 alusta. Rehn linjasi, että laissa määrättäisiin katto kertakorotukselle ja korostustiheydelle. Lisäksi puututtaisiin Energiaviraston valvontaa: 4 vuoden jälkivalvonnasta siirryttäisiin vuosittaiseen tarkasteluun.
 • Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen kertoi 8.2.2016 Ylen aamuTV:ssä, että kansalaisilta on tullut paljon yhteydenottoja kuluttajavirastoon, Energiavirastoon ja Omakotiliittoon.
 • Energiavirasto antoi Työ- ja elinkeinoministeriölle pyynnöstä selvityksen, jossa Energiavirasto esittää kahta sähkömarkkinalain kehittämistoimenpidettä:
  •  Katon määrittäminen sähkönsiirtohinnan korotuksen kertamuutokselle sekä toistumisvälille
  •  Verkkopalvelumaksuina perittävien tulojen riittävä kohdentaminen investointeihin ja muuhun verkkotoiminnan kehittämiseen
 • Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttaja-asiamies tapasi viikolla 5/2016 sähkönsiirtoyhtiö Caruna Oy:n ja neuvotellakseen sähkön siirtohintojen korotusten kohtuullistamisesta, mutta neuvotteluja päätettiin jatkaa viikolla 7/2016, koska yhteistä näkemystä ei tuolloin löytynyt.
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto tiedotti 3.2.2016, että kuluttaja-asiamies on kutsunut Carunan neuvotteluun sähkön siirtohinnan korotuksista. Kuluttaja-asiamiehen mukaan hinnankorotusten toteutus on ollut kohtuutonta kuluttajansuojan näkökulmasta. Kuluttaja-asiamiehellä ei ole toimivaltaa hinnoittelun kohtuullisuuteen sinänsä, mutta hän voi sen sijaan puuttua niihin menettelytapoihin, joilla yritys hinnanmuutokset toteuttaa. Kuluttaja-asiamies arvioi ryhmävalituksen ja ryhmäkanteen käyttöönottoa Carunan kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.
 • 3.2.2016 Energiavirasto kannattaa Omakotiliiton esitystä (Yle A-Studio 1.2.) ja vie esityksen ministeri Rehnille Työ- ja elinkeinoministeriöön "- Esitämme pari ehdotusta lainsäädännön kehittämiseksi, muun muassa esitämme tiettyä kattoa yksittäiselle siirtohinnan nousulle. Voisiko kriteereitä helpottaa toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtävien investointien siirtymäaikoihin tai meidän mahdollisuuksiamme antaa lisäaikaa investointien toteutumiselle?" kertoi Energiaviraston ylijohtaja Simo Nurmi.
 • 2.2.2016 Omakotiliitto lähetti kannanoton Eduskunnalle, Eduskuntaryhmille, Energiavirastolle, Työ- ja elinkeinoministeriölle, Eduskunnan talousvaliokunnalle sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Kannanotossa Omakotiliitto vaatii, että siirtomaksujen tasoon ja korotuksiin on puututtava välittömästi koko Suomessa.
 • Ylen A-studiossa 1.2.2016 Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen nosti esiin kysymyksen siitä ovatko siirtoverkkojen investointien laissa säädetyt aikarajat tässä talouden tilanteessa järkeviä ja voidaanko aikarajoja harkita uudelleen. Esitettyä kattoa kertakorotuksille Savolainen pitää hyvänä.
 • Tammikuussa 2016 kuluttajat tyrmistyivät kun sähkönsiirtoyhtiö Caruna Oy ilmoitti jopa 27 prosentin korotuksista sähkönsiirtohinnoissa.

 


TUTUSTU OMAKOTILIITON LAUSUNTOIHIN

22.6.2016 Työ- ja elinkeinoministeriölle         Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin (Siirtomaksukorotuskatto)

8.3.2016 Työ- ja elinkeinoministerille              Lausunto maakaasumarkkinalain uudistamisesta

31.8.2015 Energiavirastolle     Lausunto 2. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi 2016–2023

21.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle         Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

20.4.2015 Energiavirastolle     Lausunto 1. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi 2016 – 2023 (sähkön ja maakaasun jakelu- ja siirtoverkkotoiminta)

Liite: Kartta - alueelliset erot sähkön siirtohinnoissa