Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Paikallinen edunvalvonta

Paikallista edunvalvontatyötä tekevät paikalliset omakotiyhdistykset ja vapaa-ajan asukasyhdistykset. Tämä työ suuntautuu yleensä kuntaan päin. Kyse on asuinalueen viihtyisyyteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttamisesta. Yleensä asioista, jotka liittyvät pientaloasukkaiden arkeen ja asuinympäristöön.

Pientaloasukkaita edustavat paikalliset yhdistykset ovat kaavoituksen osallisia, joilta kysytään automaattisesti lausuntoja vireillä olevista kaavahankkeista.

Yhdistykset voivat tehdä myös aloitteita kuntaan päin pientaloasumisen edistämiseksi. Yhdistysten edunvalvonnan kohteena ovat erityisesti kuntien päättäjät. Kunnalliset maksut ja taksat, sekä kiinteistövero vaikuttavat merkittävällä tavalla pientaloasukkaiden arkeen.

Omakotiliitto tukee jäsenyhdistyksiään mahdollisuuksiensa mukaan näiden edunvalvontatyössä.