Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Omakotiliiton antamat lausunnot

Päivämäärä

 

Lausunnon saaja

 

Aihe

     
13.10.2017 Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta 133/2017 vp

Taloustutkimus: Asuinkiinteistöjen kiinteistövero 2017
     
10.10.2017 Eduskunta
Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto
 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
     
29.9.2017 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausunto 2030-luvun liikenne- ja viestintäpolitiikkaan
     
13.9.2017 Viestintävirasto Lausunto viisipäiväiseen jakeluun kuuluvien alueiden määritteystä
     
12.9.2017 Valtiovarainministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
     
31.8.2017 Sosiaali- ja terveysministeriö Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta ionisoivasta säteilystä
     
31.8.2017 Sosiaali- ja terveysministeriö Lausunto valtioneuvoston asetuksesta ionisoivasta säteilystä
     
15.8.2017 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta
     
14.8.2017 Sosiaali- ja terveysministerö Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta
     
8.8.2017 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausunto postin toimipisteiden sijoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
     
28.6.2017 Rakennustieto Lausunto sisäilmastoluokituksesta 2017. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset.
     
28.6.2017 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista
     
28.6.2017 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ääniympäristöstä
     
13.6.2017 Sisäministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pelastuslain muuttamisesta (nuohous)
     
12.6.2017 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä ympäristöministeriön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista
     
5.6.2017 Eduskunnan talousvaliokunta Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakaasumarkkinoita koskevista laeista
     
28.4.2017 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta asetukseksi Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta
     
5.4.2017 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta maakaasumarkkinoita koskevista laeista
     
27.3.2017 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
     
21.3.2017 Eduskunnan talousvaliokunta U 6/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä
U 7/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähkön sisämarkkinoista

Omakotiliiton lausunto diaesitys
     
21.3.2017 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
     
3.3.2017 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta Ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta
     
28.2.2017 Saaristoasiain neuvottelukunta
Maa- ja metsätalousministeriö
 Lausunto valtakunnallisen saaristo-ohjelman 2017-2019 laadinnasta
     
23.2.2017 Eduskunnan ympäristövaliokunta U 12/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttaminen)

Omakotiliiton lausunto diaesitys
     
10.2.2017 Ympäristöministeriö Lausunto Ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen paloturvallisuudesta
     
31.1.2017 Energiateollisuus ry Lausunto Kaukolämmön yleiset sopimusehdot
     
18.1.2017 Ympäristöministeriö Lausunto valtioneuvoston asetuksesta talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (haja-asutusalueiden jätevesiasetus)
     
16.1.2017 Sosiaali- ja terveysministeriö Lausunto säteilylain kokonaisuudistuksesta
     
16.1.2017 Ympäristöministeriö Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen käyttöturvallisuudesta ja ohjeesta rakennuksen käyttöturvallisuudesta
     
2016    
20.12.2016 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistatukilain muuttamisesta
     
12.12.2016 Verohallinto Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
     
9.12.2016 Rakennustietosäätiö RTS sr Lausunto matkaviestinkuuluvuudesta rakennuksissa
     
7.12.2016 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
     
30.11.2016 Ympäristövaliokunta Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
     
25.11.2016 Verohallinto Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
     
7.11.2016 Ympäristöministeriö Lausuntopyyntö luonnoksista ympäristöministeriön asetuksiksi ja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi (lähes nollaenergiarakentaminen)
     
17.10.2016 Eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
     
13.10.2016 Eduskunnan verojaosto Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta
     
11.10.2016 Eduskunnan verojaosto Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain muuttamisesta
     
4.10.2016 Oikeusministeriö Lausunto lunastuslainsäädännön uudistamistarpeista
     
29.9.2016 Valtiovarainministeriö Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
     
19.9.2016 Ympäristövaliokunta Lausunto/asiantuntijakuuleminen hallituksen esityksestä laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (haja-asutusalueiden jätevesi)
     
15.9.2016 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausunto postilain muuttamisesta
     
3.8.2016 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (karalusu)
     
29.8.2016 Ympäristöministeriö Lausunto yhden luukun periaatteen toteuttamisesta ympäristöasioissa
     
24.8.2016 Viestintävirasto Lausunto päätösluonnoksesta yleispalveluyritysten nimeämistarpeesta ja nimettävien yleispalveluyritysten valinnasta
     
15.8.2016 Rakennustietosäätiö RTS Lausunto kiinteistönpitokirjasta
     
11.8.2016 Valtiovarainministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta
     
11.8.2016 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennusten esteettömyydestä
     
22.6.2016 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi siirto- ja jakelumaksujen korotuskattoa koskevaksi säännökseksi sähkö- ja maakaasumarkkinalakeihin (Siirtomaksukorotuskatto)
     
26.5.2016 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (haja-asutusalueiden jätevesi)
     
26.5.2016 Ympäristöministeriö Lausunto hallituksen esityksestä laiksi korjausavustuksista
     
13.5.2016 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (lähes nolla-energiarakentaminen)
     
26.4.2016 Oikeusministeriö Lausunto vesilain käyttöoikeussääntelyn uudistamisesta
     
1.4.2016 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausunto televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoitteesta
     
8.3.2016 Ympäristöministeriö Lausunto ympäristönsuojelulain uudistamisesta
     
8.3.2016 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausunto maakaasumarkkinalain uudistamisesta
     
24.2.2016 Eduskunnan ympäristövaliokunta 

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen

Ympäristövaliokunnan mietintö
- Valiokunta kiirehtii lainvalmistelutyötä, joka on käynnistetty energiatodistuslain muuttamista koskevan kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä Eduskunnan hyväksymän lausuman johdosta.
- Energiatodistuksen tulisi olla mahdollisimman helppolukuinen, ymmärrettävä ja hyödyt ja vaihtoehdot esille tuova asiakirja, josta kuluttajat olisivat kiinnostuneita ja joka myös kannustaisi energiatehokkuustoimenpiteisiin.

     
8.2.2016 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausunto maantielain ja ratalain muutosesityksistä
     
1.2.2016 Ympäristöministeriö Lausunto asetusluonnoksesta vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta ja SYKE:n esityksestä pohjavesille annettujen ympäristönormien muuttamisesta
     
29.1.2016 Ympäristöministeriö Lausunto rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
     
15.1.2016 Viestintävirasto Lausunto liittyen Määräyksen 65 muuttamiseen (sisäverkon suorituskyky, laajakaista)
     
2015    
16.12.2015 Oikeusministeriö Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta
     
14.12.2015 Verohallinto, Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Lausunto luonnoksista verohallinnon ohjeiksi kiinteistöjen arvostamisesta kiinteistöverotuksessa ja maa-aineksista saatavista tuloista
     
30.11.2015 Sosiaali- ja terveysministeriö,
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto
 Rakennusterveysohjelman toimeenpanosuunnitelma
     
20.11.2015 Verohallinto, Esikunta- ja oikeusyksikkö Lausunto Verohallinnon päätökseksi rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
     
13.11.2015 Oikeusministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maakaaren muuttamisesta
     
13.11.2015 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
     
5.11.2015 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta
     
2.11.2015 Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto Lausunto hallituksen esityksestä energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
     
22.10.2015 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
     
15.10.2015 Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
     
6.10.2015 Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain muuttamisesta
     
2.10.2015 Ympäristöministeriö Lausunto asuntosäästöpalkkiolain muuttamisesta
     
18.9.2015 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta
     
7.9.2015 Valtiovarainministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
     
31.8.2015 Energiavirasto Lausunto 2. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi 2016–2023
     
25.8.2015 Ympäristömerkintä Motiva Services Oy Lausunto Joutsenmerkin kriteeriehdotus taloille, kerrostaloille sekä päiväkoti- ja koulurakennuksille
     
21.8.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
     
18.8.2015 Valtiovarainministeriö Kiinteistöverolain muuttaminen, hallituksen esityksen valmistelu VM064:00/2015
     
14.8.2015 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta kansalliseksi pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaksi
     
10.8.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausunto hallituksen esityksestä yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaiksi
     
30.7.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausunto hallituksen esityksestä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta (tuulivoima)
     
8.6.2015 Ympäristöministeriö Kantavien rakenteiden lujuus ja toteutus
     
15.5.2015 Rakennustietosäätiö RTS Turvallista asumista tukevia toimia tarvitaan
     
12.5.2015 Ympäristöministeriö
Rakennetun ympäristön osasto
 Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus
     
20.4.2015 Energiavirasto Lausunto 1. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi 2016 – 2023 (sähkön ja maakaasun jakelu- ja siirtoverkkotoiminta)

Liite: Kartta - alueelliset erot sähkön siirtohinnoissa
     
31.3.2015 Ympäristöministeriö Lausunto rakennusvalvontatoimen kehittämisestä
     
23.2.2015 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausunto selvityksestä vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta
     
19.2.2015 Ympäristöministeriö Lausunto Valtioneuvoston asetuksesta talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen 10§:n muuttamisesta (hajajätevesi)
     
6.2.2015 Sisäministeriö Pelastusosasto Lausunto esiselvityksestä nuohousta koskevan lainsäädännön muutostarpeista
     
6.2.2015 Työ- ja Elinkeinoministeriö Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti
     
30.1.2015 Viestintävirasto Lausunto yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden arviointia koskevasta muistiosta, dnro 1180/922/2014
     
19.1.2015 Rakennustietosäätiö RTS Lausunto käymäläjärjestelmistä
     
12.1.2015 Ympäristöministeriö Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi
     
2014    
17.12.2014 Verohallinto Lausunto luonnoksesta Verohallinnon päätökseksi rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
     
16.12.2014 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista
     
12.12.2014 Viestintävirasto Lausunto yleispalveluun kuuluvien yhteystietopalvelujen nimeämismenettelystä
     
10.12.2014 Ympäristövaliokunta 

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta

Omakotiliiton esitys energiatodistustietojärjestelmästä

     
2.12.2014 Ympäristöministeriö 

Kuuleminen asumisen tukijärjestelmistä ja verotuksesta

     
1.12.2014 Viestintävirasto Lausunto yleispalveluyritysten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä
     
27.11.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausunto energiakatselmuksia koskevista asetusehdotuksista, TEM/877/03.01.01/2014
     
17.11.2014 Viestintävirasto Lausunto määräysluonnoksesta kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista
     
9.10.2014 Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosto Lausunto HE 131/2014 vp (eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015), luku 35.20.: Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
     
6.10.2014 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta
     
23.9.2014 Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto Lausunto/asiantuntijakuuleminen kiinteistöverolain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Omakotiliitto vastustaa jyrkästi kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen korotusta ja vaatii niistä luopumista sekä esittää alarajojen poistamista ja selvityksen tekemistä kiinteistöveron kehittämisestä
     
12.9.2014 Rakennustietosäätio RTS Lausunto InfraRYL:n osan 1 lukuihin (Maakaapelit, Televerkon maakaapelit, Sähköverkon maakaapelit)
     
29.8.2014 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausunto laajakaistadirektiivin arviomuistiosta
     
26.8.2014 Ympäristöministeriö Lausunto hallituksen esityksestä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi kilpailun edistämiseksi
     
22.8.2014 Ympäristöministeriö Lausunto hallituksen esityksestä MRL:n muuttamisesta sekä rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen eräiden säännösten muuttamisesta
     
22.8.2014 Valtionvarainministeriö Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
     
18.8.2014 Ympäristöministeriö Lausunto lähes nollaenergiamääritelmän asetusmuutoksesta
     
19.6.2014 Ympäristöministeriö Lausunto Ympäristöministeriö tulevaisuuskatsauksen linjauksista
     
5.5.2014 Oikeusministeriö, Ryhmä-rakennuttamistyöryhmä Lausunto ryhmärakennuttamistyöryhmän mietinnöstä
     
11.4.2014 Kosteus- ja hometalkoot, Ympäristöministeriö Omakotitalojen kuntokatselmoinnin edistäminen. OKE-hankkeen loppuraportti. Projekti-numero: YTK034. Diaarinumero: YM32/612/2011
     
31.3.2014 MOTIVA SERVICES Oy Lausunto Joutsenmerkin kriteeriehdotuksesta tulisijoille ja biopolttoaineen kattiloille
     
31.3.2014 Ympäristöministeriö Lausunto hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta
     
31.3.2014 Ympäristöministeriö Lausunto Luonnokseen Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) 4 artiklan vaatimusten mukaiseen ilmoitukseen Euroopan komissiolle (Julkisten että yksityisten asuin- ja kaupallisten rakennusten perusparantamisesta koskeva pitkän aikavälin strategia – EED artikla 4)
     
18.3.2014 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ilmastolaiksi
     
13.3.2014 Eduskunta, Maa- ja metsätalousvaliokunta Hallituksen esitys laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
     
7.3.2014 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (pohjavesien suojelun sääntelyn kehittäminen)
     
5.3.2014 Ympäristöministeriö Lausunto asumisen tukijärjestelmistä ja verotuksesta
     
7.2.2014 Rakennustietosäätiö RTS Lausunto rakennusten haitta-ainetutkimuksesta
     
5.2.2014 Ympäristöministeriö Lausunto Ympäristöministeriön strategialuonnoksesta
     
31.1.2014 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakennusten energiatodistusjärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi
     
29.1.2014 Oikeusministeriö
Ryhmärakennuttamis-työryhmä
 Kuulemistilaisuus ryhmärakennuttamiseen liittyvän lainsäädännön muuttamista
     
2013    
16.12.2013 Verohallinto Lausunto luonnoksesta rakennusmaan laskentaperusteiksi koskevaksi Verohallinnon päätökseksi
     
14.12.2013 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustukseksi
     
28.10.2013 Kuntaliitto Kommentit jätehuoltomääräysten mallin luonnoksesta
     
14.10.2013 Valtiovarainvaliokunta Verojaosto Lausunto hallituksen esityksestä varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta
     
9.10.2013 Valtiovarainvaliokunta
Asunto- ja ympäristöjaosto
 

Lausunto talousarviosta 2014

     
11.9.2013 Technetium Consulting Oy Kommentit ekosuunnittelu Lot 20 huoneen lämmittimistä
     
2.9.2013 Ympäristöministeriö Lausunto työryhmän esityksestä kulttuuriympäristöstrategiaksi
     
26.8.2013 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta työryhmän loppuraportiksi
(Rakentamisen materiaalitehokkuus)
     
20.8.2013 Valtiovarainministeriö Lausunto hallituksen esityksestä varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta
     
5.7.2013 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausunto postityöryhmän raporteista
     
27.5.2013 Talousvaliokunta Lausunto sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi
     
22.5.2013 Valtiovarainministeriö Lausunto kiinteistöverolain muuttamisesta
     
14.5.2013 Ympäristöministeriö Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (tuulivoimarakentaminen)
     
14.3.2013 Maa- ja metsätalousministeriö Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta
     
11.3.2013 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä.
     
4.3.2013 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä, uudelleenkäytöstä ja hyödyntämisestä
     
4.3.2013 Ympäristöministeriö Lausunto pohjavesien suojeluun liittyvän sääntelyn kehittämistä valmistelevan ympäristöministeriön asettaman työryhmän raportista
     
28.1.2013 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausunto ehdotuksesta huippunopean laajakaistan toimenpideohjelmaksi
     
17.1.2013 Ympäristöministeriö Lausunto valtioneuvoston asetuksesta rakennuksen energiatehokkuudesta
     
16.1.2013  Ympäristöministeriö  Lausunto luonnoksista maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön muuttamiseksi 
     
2012    
31.8.2012 Verohallinto Lausunto verohallinnon ohjeeksi kotitalousvähennykseksi
     
8.8.2012 Valtiovarainministeriö Lausunto verotusmenettelylain muuttamisesta
     
8.8.2012
 Valtiovarainministeriö
 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta
     
30.5.2012 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta energiatodistuslaiksi
     
16.5.2012 Eduskunnan valtiovarainvaliokunta, asunto- ja ympäristöjaosto Asiantuntijakuuleminen koskien asuntopoliittista toimenpideohjelmaa vuosille 2012-2015
     
16.2.2012 Eduskunnan ympäristövaliokunta Työryhmän ehdotus valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi 2012-2015
     
31.1.2012 Ympäristöministeriö, kosteus- ja hometalkoot Lausunto kosteus- ja hometalkoiden Asuntokaupan turvan parantaminen - hankkeesta(pdf)
     
16.1.2012 Ympäristöministeriö Lausunto: luonnokset valtioneuvoston asetukseksi jätteistä ja valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojelu-asetuksen muuttamisesta (pdf)
     
13.1.2012 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamiseksi
     
10.1.2012 Ympäristöministeriö Lausunto asuntopoliittisen ohjelman valmisteluun liittyen (pdf)
2011    

12.12.2011 

 Verohallinto Lausunto luonnoksesta rakennusmaan laskentaperusteita koskeviksi verohallinnon päätöksiksi.
     

7.10.2011 

 Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Kannanotto vuoden 2012 talousarvioesitykseen, teema: asuntoasiat, asumisen hinta ja asumisen hinnan alentaminen
     

27.9.2011 

 Tampereen kaupunki Kannanotto ilmalämpöpumpun ulkoyksikön toimenpideluvanvaraisuuteen
     

12.09.2011

 Eduskunnan talousvaliokunta Lausunto energiatehokkuusdirektiivistä
     

09.2011 

 
 Suomen Kuntaliitto Kommentit Hulevesioppaan luonnokseen
     

02.09.2011

 Valtiovarainministeriö 

 Lausunto hallituksen esityksestä
laiksi veronumerorekisteristä ja
väestötietojärjestelmästä (pdf)

     
06.06.2011 Energiamarkkinavirasto Lausunto 2. luonnokseksi sähköverkonhaltijoiden valvontamenetelmien suuntaviivoiksi vuosille 2012-2015 (pdf)
     
11.05.2011 Viestintävirasto Lausunto postilaatikkojen sijoittelua koskevasta Viestintäviraston määräysluonnoksesta (pdf)
     
25.03.2011 Valtiovarainministeriö Lausunto hallituksen esityksestä kiinteistöverolain muuttamisesta (pdf)
     
14.03.2011  Ympäristöministeriö Lausunto kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilua koskevasta asetusluonnoksesta (pdf)
     
16.02.2011 Hallintovaliokunta 

Asiantuntijalausunto pelastuslakipaketista

     
24.01.2011  Valtioneuvosto 

Lausunto maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62§:n muutoksesta (pdf)

2010    
21.12.2010 Verohallitus Lausunto luonnoksesta rakennusmaan laskentaperusteita koskeviksi verohallinnon päätöksiksi (pdf)
     
7.12.2010 Viestintävirasto Lausunto viestintäviraston päätösluonnoksesta  yleispalveluyritysten nimeämisestä puhelinpalvelujen tarjontaan (pdf)
     
7.12.2010 Sisäasiainministeriö Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi pelastustoimesta (pdf)
     
18.11.2010 Ympäristöministeriö  Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuntamiseksi (pdf)
     
11.11.2010 Ympäristöministeriö Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hajajätevesiasetuksen 12 §:n muuttamisesta (pdf) 
     
9.11.2010  Ympäristöministeriö Lausunto Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C4, D2, D3 ja D5 uusimisesta ja osan C3 kumoamisesta (pdf)
     
     
26.10.2010  Sisäasiainministeriö Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi väestösuojista (pdf)
     
26.10.2010  Sisäasiainministeriö Lausunto luonnoksesta sisäasiainministeriön asetukseksi väestönsuojien teknistä vaatimuksesta ja laitteiden kunnossapidosta (pdf)
     
29.9.2010  Eduskunnan valtiovarainvaliokunta Asiantuntijoiden kuuleminen valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaosta
     
17.9.2010
 Maa- ja Metsätalousministeriö
 Lausunto vesihuoltolain tarkistamistyöryhmän loppuraportista (pdf)
     
12.8.2010  Valtiovarainministeriö Lausunto energiaverotuksen uudistamista koskevan hallituksen esityksen luonnokseksi (pdf)
     
3.8.2010 Ympäristöministeriö Lausunto hallituksen esitykseksi ympäristösuojelulain 18 ja 103 §:n muuttamisesta (pdf)
     
20.5.2010 Sisäasiainministeriö Lausunto valtioneuvoston asetuksesta tehdasvalmisteisten tulisijojen paloturvallisuudesta (pdf)
     
14.5.2010 Liikenne- ja viestintäministeriö Lausunto työryhmän ehdotuksesta postilainsäädännön uudistamiseksi (pdf)
     
20.4.2010 Ympäristöministeriö Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (pdf)
     
16.4.2010 Oikeusministeriö Lausunto ehdotuksesta maanvuokralain muuttamiseksi
     
8.4.2010 Ympäristöministeriö Lausunto ehdotuksesta jätelain kokonaisuudistukseksi (pdf)
     
8.4.2010 Ympäristöministeriö Lausunto hajajätevesityöryhmän loppuraportista ja toimeenpano-asetuksesta (pdf)
     
12.3.2010 Oikeusministeriö Lausunto sähköisestä kiinteistön vaihdannasta, panttauksesta ja kirjaamismenettelystä
     
17.2.2010 Ympäristöministeriö Lausunto rakennusten kiinteistöveron porrastamisesta energiatehokkuuden ja lämmitystavan perusteella
     
27.1.2010 Maa- ja metsätalousministeriö Lausunto vesihuollon tarkistamistyöryhmän väliraportista

2009

 

 

  
15.12.2009 Verohallitus Lausunto luonnoksesta rakennusmaan laskentaperusteiksi koskeviksi verohallinnon päätöksiksi
     
11.11.2009 Liikenne- ja viestintäministeriö Postipalvelulain tarkastaminen
     
2.11.2009 Maa- ja metsätalousministeriö Lausunto tulvariskien hallinnasta ja tavoitteista
     
16.10.2009 Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
     
24.9.2009 Eduskunnan talousvaliokunta Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ja siihen liittyväksi tilintarkastukseksi ja toiminnantarkastukseksi
     
14.9.2009 Oikeusministeriö Lausunto luonnoksesta säädösvalmistelun kuulemisohjeiksi
     
14.9.2009 Maa- ja metsätalousministeriö Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi tulvariskien hallinnasta annettavaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
     
18.8.2009 Ympäristöministeriö Lausunto kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten käyttöä koskevasta kokeilusta
     
13.5.2009 Eduskunnan talousvaliokunta Hallituksen esitys ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta
     
3.4.2009 Sisäasiainministeriö Lausunto ehdotuksesta kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiaksi 2009-2011
     
3.4.2009 Oikeusministeriö 

2008

    
13.10.2008 Ympäristöministeriö Lausunto maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
     
25.9.2008 Oikeusministeriö Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölaiksi
     
23.9.2008 Ympäristöministeriö Lausunto Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C3, D2 ja D3 uusimisesta
     
15.3.2008 Ympäristöministeriö Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
     
8.2.2008  Työ- ja elinkeinoministeriö  Lausunto ehdotuksesta asetukseksi sähkökauppojen selvittämiseen liittyvästä tiedonvaihtomenettelystä

2007

 

 

  
18.12.2007 Verohallitus Maapohjan verotusarvopäätös
     
16.11.2007 Kauppa- ja teollisuusministeriö, Energiateollisuus ry Vetoomus mittaustiedon saatavuuden turvaamiseksi
     
23.9.2007 Ympäristöministeriö Lausunto korjausrakentamisen strategiasta 2007-2017
     
2.4.2007 Energiamarkkinavirasto Verkkotoiminnan hinnoittelu
     
31.1.2007 Ympäristöministeriö Lausunto rakentamismääräyskokoelman osien C3, D2, D3 ja D5 uusimisesta

2006

    
16.11.2006 Eduskunta Asiantuntijoiden kuuleminen: Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi
     
8.10.2006 Maa- ja metsätalousministeriö Tulvavahinkotyöryhmän mietintö
     
4.10.2006 Ympäristöministeriö Ehdotus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamiseksi
     
26.9.2006 Sisäasiainministeriö Lausunto kodin turvaohjeista
     
13.9.2006 Ympäristöministeriö Puupolttoaineita käyttävien lämmityslaitteiden päästöt ja hyötysuhteet
     
1.9.2006 Oikeusministeriö lausunto asunto-osakeyhtiölakityöryhmän mietinnöstä
     
20.6.2006 Sisäasiainministeriö Ehdotus strategiasta väestön suojaamiseksi
     
16.5.2006 Ympäristöministeriö Asetus rakennusten energiatodistuksesta
     
2.5.2006 Oikeusministeriö Ehdotus ryhmäkannelaiksi
     
26.4.2006 Oikeusministeriö Sähköinen kiinteistönkauppa
     
7.4.2006 Ympäristöministeriö Tonttitarjontatyöryhmän mietintö
     
16.3.2006 Uudenmaan ympäristökeskus Lausunto Vantaan Hakkilan liikennejärjestelyistä
     
6.2.2006 Liikenne- ja viestintäministeriö Ehdotus ratalaiksi

2005

    
13.12.2005 Verohallitus Maapohjan verotusarvopäätös 2006
     
7.12.2005 Viestintävirasto Mietintö postinjakeluohjeen uudistamisesta
     
20.8.2005 Kauppa- ja teollisuusministeriö Työryhmien ehdotukset raknnusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanemiseksi
     
8.7.2005 Ympäristöministeriö Suomen rakennusmääräyskokoelman A 1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus
     
30.6.2005 Ympäristöministeriö Mietintö yhdyskuntajätehuollon vastuista ja kilpailusta
     
10.5.2005 Oikeusministeriö Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän väliraportti
     
26.1.2005 Sisäasiainministeriö Nuohousasetuksesta

2004

    
12.2.2004 Ympäristöministeriö Kommentti Rantaoppaan luonnoksesta