Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Kansainvälinen edunvalvonta

Varhaista vaikuttamista myös kansainvälisellä tasolla

Euroopan Unionin (EU) sääntely ulottuu aikaisempaa useammalle elämän alueelle ja aikaisempaa intensiivisemmin. Näistä osa-alueista energia, ilmastopolitiikka, asuminen, rakentaminen ja kuluttajan asema koskevat välittömästi Omakotiliiton toiminta-aluetta.

Tulevana vuosikymmenenä energiatehokkuusvaatimukset tiukkenevat, päästövaatimukset kiristyvät, ja ilmastopolitiikan vaikutus pientaloasumiseen kasvaa. Päätökset perustuvat Suomen kansainvälisiin sopimuksiin. Kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuvat päätökset vaikuttavat enenevässä määrin suomalaisten pientaloasukkaiden arkeen.

Omakotiliitto seuraa kansallisesti ja EU-tasolla asumisen lainsäädännön ja kustannusten kehittymistä sekä tuo pientaloasumisen näkökulman aktiivisesti julki. On tärkeää olla mukana jo asioiden valmisteluvaiheessa, koska EU-säännösten voimaanpanovaiheessa kotimainen tulkintamahdollisuus on hyvin rajoitettua.

 

Omakotiliitto UIPI:n jäsenenä 1.1.2014 alkaen

Pyrittäessä varhaiseen vaikuttamiseen, olennaisin tieto ja tulokset saavutetaan liiton kansainvälisen järjestön UIPI:n sekä pohjoismaisen yhteistyön kautta. Omakotiliitto toimii UIPI:n jäsenenä 1.1.2014 alkaen.


Mikä on UIPI?

UIPI eli International Union of Property Owners on perustettu v. 1923 Pariisissa. Se edustaa kodinomistajia (1,5 miljoonaa omakotiasujaa) ja vuokranantajia (3,5 miljoonaa vuokranantajaa) ja siinä on mukana 30 jäsenorganisaatiota (Suomi mukana) 29 eri maasta.


UIPI keskittyy mm. (http://www.uipi.com/modules/wfchannel/index.php?pagenum=1)

o  kiinteistöjen verotukseen
o  asumiseen kohdistuvaan uuteen lainsäädäntöön (energiatehokkuus)
o  kuluttajien oikeuksiin.

UIPI:n toimisto sijaitsee Brysselissä ja organisaation presidenttinä toimii Stratos Paradias.

Agendalla UIPI:ssa juuri nyt

-2030 ilmastotavoitteet (2030 climate change framework consultation)

o  nykyiset lainsääntörasitteet jo riittäviä
o  tavoitteet eivät olet johdonmukaisia ja kustannustehokkaita
o  kokonaisvaltainen näkemys tarpeellinen
o  jäsenmaille joustavuutta lainsäädännön implementointiin täytäntöönpanoon/toimeenpanoon kansallisessa lainsäädännössä
o  verotukselliset kannusteet edistäisivät energiatehokkuuta

- Kestävä/ympäristöä säästävä rakentaminen (sustainable construction) vrt. YM : Rakennuskannan korjausmahdollisuudet

o  deep renovation –käsite
o  mahdollisuus hakea Euroopan alue- ja kehittämisrakennerahastosta avustusta yksityiselle sektorille energiatehokkuuden parantamiseen

- EU:n vihreä kirja katastrofivakuutusasiat (green paper on insurance consultation)

- Erityisrymien asuminen/tuettu asuminen(social housing)