Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Kiinteistöveroon kokonaisselvitys ja leikkuri

28.3.2015

Omakotitaloasujat maksavat enemmän kiinteistöveroja kuin asunto-osakeyhtiöissä asuvat. Omakotiliitto esittää ikääntyvien kiinteistöveron kohtuullistamista leikkurilla.

PTT:n ja Omakotiliiton esitys: Kiinteistöveron alueellinen jakautuminen asukkaan iän, ansiotulojen ja asumismuodon mukaan jaoteltuna

 

Kiinteistöverotus on merkittävä osa omakotiasumisen asumiskustannuksia (n. 20-25 prosenttia) ja asumisen kokonaisverotusta. Kiinteistöveroa ei ole alun perin tarkoitettu kuntien talouden pilariksi. Kiinteistöverotuksen käyttö ja kehittäminen valtion ja kuntien talouden paikkaajana on katkaistava eikä kiinteistöveroa saa enää nostaa. Kiinteistöverotusta tulee kehittää niin, että se tulee tasapuoliseksi eri asumismuodoille.

Pellervon taloustutkimuksen tekemän selvityksen mukaan omakotitaloasujat maksavat enemmän kiinteistöveroja kuin asunto-osakeyhtiöissä asuvat. Kiinteistöveron arvo on suhteellisesti ankarampi pienituloisilla kuin suurituloisilla ja määrällisesti eniten kiinteistöveroja maksavat 45-74 –vuotiaat. Kiinteistöverojen osuus asuntokunnan ansioista on suhteellisesti korkein yli 75-vuotiailla. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Tampereella asuvat omakotitaloasujat maksavat muita ryhmiä selvästi korkeampia kiinteistöveroja.

Yhteiskunnan tavoitteena on, että ikääntyvät voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Kuitenkin omakotitaloissa asuvien eläkeläisten asumismenot (kuten lämmitys, kiinteistövero, kotitaloussähkö, vakuutukset, vesi- ja jätevesimaksut ja jätemaksut sekä muut asumismenot) ovat nousseet viimeisen neljän vuoden aikana eniten, öljylämmitteisessä omakotitalossa peräti 9,1 % vuosittain (Pellervon Taloustutkimus, PTT). Omakotitalossa yksinelävän eläkeläisen asumiskustannusten osuus käytettävissä olevista tuloista on nyt jo 38,7 % ja vuonna 2018 sen arvioidaan olevan jopa 42 % (PTT).

Omakotiliitto esittää, että kiinteistöveron kehittämisessä lähtökohdaksi tulee ottaa asumistalous ja sen käytettävissä olevat tulot. Kiinteistöveron osuus saa olla enintään 2 prosenttia ansioista ja pienituloisten ikääntyvien kohtuuttomille ja ylisuurille kiinteistöveroille tulee kehittää leikkausmekanismi, joka mahdollistaa erityisesti ikääntyvien kotona-asumisen. Kiinteistöverolta tulee poistaa alaraja, jotta kunnallinen itsehallinto toimisi ja kunnat voisivat periä pienempää kiinteistöveroa kuin laki nyt sallii. Lisäksi kiinteistöverotukseen tulee tehdä kokonaisselvitys: kohteleeko kiinteistövero kaikkia kansalaisia eri asumismuodoissa ympäri Suomea tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Pellervon taloustutkimuksen tekemä selvitys osoittaa, että kiinteistöverotus kohtelee kansalaisia eri tavoin, suurinta taakkaa kantavat ikääntyvät. Tuleekin tehdä laaja tutkimus, miten kiinteistöverotuksesta voidaan tehdä tasapuolinen ja oikeudenmukaisempi eri asumismuodoille asuville kansalaisille. Erityisesti pientuloisille ikääntyville tulee luoda huojennusmekanismi. On selvää, että ikääntyvien kotona-asumisen tukeminen säästää pitkässä juoksussa yhteiskunnan menoja esimerkiksi hoito- ja laitospaikoissa.” Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen painottaa.

 

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, puh. 040 514 8784, kaija.savolainen@omakotiliitto.fi
edunvalvonta- ja viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine, p. 041 461 7116, olli-pekka.laine@omakotiliitto.fi