Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Omakotiliiton esitykset kiinteistöveron kohtuullistamiseksi

1. Omakotiliitto esittää, että kiinteistöveron kehittämisessä lähtökohdaksi tulee ottaa asumistalous ja sen käytettävissä olevat tulot sekä verotuksen oikeudenmukainen ja kohtuullinen kohdistuminen asukkaisiin asumismuodosta riippumatta. Kiinteistöverotus tulee nähdä osana verovelvollisen kokonaisverorasitetta. Kiinteistöverotusta tulee Omakotiliiton mielestä kehittää niin, että se tulee tasapuoliseksi eri asumismuodoille.


2. Omakotiliiton mielestä kiinteistöveron määrän kasvu on pysäytettävä. Kiinteistövero ei saa olla automaatti, jonka tarkoituksena on verotuottojen kerääminen jatkuvasti veroprosentteja, rajoja ja tavoitearvoja nostamalla. Asuntojen hintojen laskun tulee heijastua kiinteistöveroon myös laskevasti, esimerkiksi tonttihintojen vaikutusten osalta. Asumisen verotuksen ja tukijärjestelmien avulla pitää tuoda ratkaisu siihen, että kenenkään ei pidä joutua luopumaan kiinteistöstään kiinteistöverotuksen takia.  Kiinteistöverotuksen käyttö ja kehittäminen valtion ja kuntien talouden paikkaajana on katkaistava. Kiinteistöverotuksen tuottojen tulee selkeämmin kohdistua asumisen menoihin kunnassa.


3. Kiinteistöveron osuus ansioista saa olla enintään 2 prosenttia. Omakotiliitto esittää, että erityisesti pienituloisten ikääntyvien kohtuuttomille ja ylisuurille kiinteistöveroille tulee kehittää leikkausmekanismi, joka mahdollistaa ikääntyvien kotona-asumisen.


4. Omakotiliitto esittää kokonaisselvityksen tekemistä pikaisesti kiinteistöverotukseen. Työn tarkoituksena on kehittää kiinteistöverotusta niin, että kiinteistönomistajien asumismenojen kasvattaminen saadaan pysähtymään. Selvitystyön tulee koskea myös sitä, miten kiinteistöverotus olisi tasapuolinen/oikeudenmukainen: Kohteleeko kiinteistövero kaikkia kansalaisia eri asumismuodoissa ja ikäluokissa ympäri Suomea tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti ja kuinka nykyisen kiinteistöverojärjestelmän loukut voidaan poistaa.


5. Kiinteistöverolta tulee poistaa alaraja, jotta kunnallinen itsehallinto toimisi ja kunnat voisivat periä pienempää kiinteistöveroa kuin laki nykyään sallii.


6. Asuinkiinteistön viereiselle rakentamattomalle tontille ei saa soveltaa korotettua kiinteistöveroprosenttia, koska tontti on yleensä tarkoitettu perillisten tulevaan käyttöön eikä sijoituskohteeksi.