Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Edunvalvonta

Asuminen on perustarve - Omakotiliitto valvoo etujasi

Valtaosa suomalaisista haluaisi asua omakotitalossa. Omakotiliitto haluaa edistää pientalovaltaista asumistapaa ja tuoda suomalaiseen asuntopolitiikkaan lisää todellisia vaihtoehtoja. Liitto kunnioittaa yksilöllistä asumismuotoa, yhteisöllisyyttä ja viihtyisää asuinympäristöä.

Omakotiliiton edunvalvontatyön päämääränä on kohottaa omakotiasumisen arvostusta valtakunnallisessa ja kunnallisessa päätöksenteossa sekä linjauksissa.

Suomen Omakotiliitto seuraa pientaloasumisen kehitystä ja puuttuu epäkohtiin. Omakotiliitto nostaa aktiivisesti yleiseen keskusteluun pientaloasukkaiden kannalta tärkeitä asioita. Liitto vaikuttaa tekemällä aloitteita ja antamalla lausuntoja. Liitolla on edustus erilaisissa asumiseen liittyvissä neuvottelukunnissa ja työryhmissä.

Edunvalvonnassa liitto vaikuttaa, neuvoo ja tiedottaa valtakunnallisesti. Omakotiliiton toimistoon palkattu asiantuntijoiden verkosto tukee piirijärjestöjään niiden alueellisessa ja jäsenyhdistyksiään sekä jäsenistöä niiden paikallisessa vaikuttamisessa.

Suomen Omakotiliiton tavoitteet

  • Turvata omakotiasumisen ja pientaloasumisen kustannusten ja velvoitteiden kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus.
  • Edistää pientalon remontointiin, peruskorjaukseen ja rakentamiseen sekä näiden teettämiseen liittyvää tietoutta ja neuvontaa.
  • Saada pientalon omistajan ääni kuuluviin edistämällä kansalaisvaikuttamista.