Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Kiinteistöverotus tulee uudistumaan vuonna 2020

Valtiovarainministeriö, Maanmittauslaitos ja Verohallinto ovat valmistelemassa kiinteistöverotuksen uudistamista, jossa päivitetään sekä tontin että rakennusten verotusarvoja.

Tontin arvostaminen perustuu tulevaisuudessa maan arvoon eri hinta-alueilla. Nämä alueet tulevat kansalaisille nähtäville verkkosivuille. Rakennuksen verotusarvot tulevat perustumaan rakentamiskustannuksiin (Suomeen kuusi eri hinta-aluetta), jossa huomioidaan rakennuksen ikä.

Lisäksi verotuksessa tullaan huomioimaan muita erityisiä yksilöllisiä ominaisuuksia, kuten rantatontti tai etäisyys pääteistä. Uudistunut kiinteistöverotus otetaan käyttöön vuonna 2020.

Lisätietoja uudistuksesta:

http://vm.fi/documents/10623/4923134/Faktalehti+kiinteist%C3%B6verouudistuksesta/96852e62-59bd-4f73-b8c2-16615eeda1bd

http://vm.fi/documents/10623/4923134/Esitysmateriaali+19.6.2017/3fffb783-bfa9-436e-a4ac-7b706780511c

 

Omakotiliitto: Kiinteistöveron tulee olla tasapuolinen ja oikeudenmukainen


Omakotiliitto pitää hyvänä perusperiaatteita, että uudistuva kiinteistöverotus tulee olemaan reilua ja läpinäkyvää. Liitto onkin jo pitkään vaikuttanut siihen, että tonttien hintatiedot tulevat julkisiksi. Näin ollen systemaattisella vaikuttamistyöllä on merkitystä.

Omakotiliiton mielestä olennaista on, että uudistuksessa huomioidaan paremmin erilaiset kotitaloudet, asuinolosuhteet ja kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa kiinteistöverotukseen. On kuitenkin niin, että vuonna 1993, jolloin kiinteistöverotus tuli voimaan, kuluttajat eivät pystyneet kotia hankkiessaan huomioimaan sitä, miten rajusti kiinteistöverotus tulee kiristymään.  Olemassaolonsa aikana kiinteistövero on määrältään moninkertaistunut. Valtiovarainministeriö ennustaa, että kiinteistöveron tuotto nousee 2 miljardiin vuoteen 2021 mennessä.

Omakotiliitto edellyttääkin, että nyt meneillään olevassa kiinteistöverotuksen kehittämishankkeessa kiinteistöverotusta muutetaan arvostusperusteiden lisäksi oikeudenmukaisemmaksi niin, että se huomioi kotitalouden käytettävissä olevat tulot. Edelleen erityisesti ikääntyvien kiinteistöverotusta tulee huojentaa hakemalla ratkaisua esimerkiksi katosta, leikkurista tai niin, että kiinteistövero jäisi kiinteistölle verovelaksi ja erääntyisi maksettavaksi kiinteistökaupan tai perinnönjaon yhteydessä. Ylipäätään kiinteistövero tulee voida periä tuloverotuksen yhteydessä tai maksaa useammassa erässä, näin vältytään yllättäviltä kertamaksuilta syksyllä.

Omakotiliitto osallistuu ja vaikuttaa vahvasti kiinteistöverotuksen uudistukseen.
Otamme mielellään vastaan mielipiteitä ja palautetta tästä asiasta: kaija.savolainen@omakotiliitto.fi, olli-pekka.laine@omakotiliitto.fi

 

Omakotiliitto mediassa:

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/iso-muutos-tulossa-kiinteistoveroa-maksetaan-jatkossa-alueen-hintatason-mukaan-200218923/

http://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005261425.html

 

Omakotiliiton kantoja kiinteistöverotuksesta:

http://omakotiliitto.fi/edunvalvonta/kiinteistovero

 

Lisätietoja:
Suomen Omakotiliitto ry, puh. 09 680 3710, www.omakotiliitto.fi
toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, puh. 040 514 8784, kaija.savolainen@omakotiliitto.fi
edunvalvonta- ja viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine, puh. 041 461 7116, olli-pekka.laine@omakotiliitto.fi

 

Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 250 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on 74.000 jäsentä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua.