Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Haja-asutuksen jätevesisääntely kohtuullistuu

22.3.2017


Valtioneuvosto on 16.3.2017 hyväksynyt asetuksen, jolla haja-asutuksen jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi.  Asetus tulee voimaan samanaikaisesti 3.4.2017 hajajätevesiä koskevan ympäristönsuojelulain muutoksen kanssa. Asetuksen keskeinen muutos on sääntelyn yksityiskohtaisuudesta luopuminen.

 

Omakotiliiton työ tuottanut tulosta

Omakotiliitto ja liiton aktiivijäsenet ovat olleet koko 2000-luvun aktiivisesti vaikuttamassa haja-asutusalueiden jätevesisääntelyn muuttamiseksi kohtuulliseksi ja oikeudenmukaiseksi kansalaisille.

Helmikuussa 2015 Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti työryhmän valmistelemaan haja-asutusalueiden lainsäädännön lieventämistä ja Omakotiliitto kutsuttuna osallistui aktiivisesti työryhmän työskentelyyn. Haja-asutusalueiden jätevesisääntelystä lähetettiin hallituksen esitysluonnos lausunnolle keväällä 2016, lopullinen hallituksen esitys syksyllä 2016, ja myös Omakotiliitto oli kuultavana ympäristövaliokunnassa. Eduskunta hyväksyi lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta joulukuussa ja haja-asutusalueiden jätevesiasetus oli lausunnolla tammikuussa 2017.  Nyt vihdoin, pitkän valmistelutyön ja vaikuttamisen jälkeen, huhtikuun 2017 alussa uusi laki ja asetus tulevat voimaan.

Kansalaisten antaman runsaan palautteen ja Omakotiliiton vaikuttamistyön (tapaamiset, kuulemiset, lausunnot, työryhmätyö, julkisuus) seurauksena jätevesisääntely on nyt kohtuullistumassa merkittävästi. Niin sanottujen kuivan maan kiinteistöjen kohdalla (yli 100 metrin päässä vesistöstä) kuluttaja/kotitalous päättää milloin tekee jätevesiremontin. Näillä alueilla remontti tulee tehdä, jos talousvesijärjestelmä uusitaan tai tehdään korjaus- ja muutostyö, joka rinnastuu rakennuksen rakentamiseen. Enintään 100 metrin päästä vesistöstä jätevesiremontin tekemiseen saatiin Omakotiliiton vaikuttamistyön vaikutuksesta noin 1,5 vuotta pidempi siirtymäaika. Jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa 31.10.2019 mennessä. Vesistön läheisyydessä (alle 100 m), kuluttaja/kotitalous voi saada kunnalta nykyistä helpommin 5 vuoden poikkeuksen. Poikkeaminen voisi perustua joko jätevesien vähäiseen määrään tai jätevesijärjestelmän rakentamisen kohtuuttomiin kustannuksiin. Omakotiliitto seuraa tarkasti lain ja asetuksen toimeenpanoa sekä kustannusten kohtuullisuutta kuluttajille.

 

Laki ja asetus voimaan huhtikuussa

Huhtikuussa voimaan tulevalla ympäristönsuojelulain muutoksella ei ole vaikutusta uudisrakennuksiin. Niillä on edelleen oltava lain puhdistusvaatimukset täyttävä jätevesienkäsittely. Merkittäviä liennytyksiä tulee ennen 2004 rakennetuille kiinteistöille. Asetettu määräaika kunnostaa jätevesijärjestelmä jää voimaan ainoastaan vesistön tai meren läheisyydessä tai pohjavesialueella sijaitseville kiinteistöille. Muilla alueilla tulee kiinteistöjen jätevesijärjestelmä kunnostaa vasta tiettyjen remonttien yhteydessä.

Lakimuutoksen kanssa samaan aikaan voimaan astuva asetus sisältää täsmennyksiä talousjätevesijärjestelmien käytön ja ylläpidon apuvälineisiin eli suunnitteluun ja suunnitelmaan, selvitykseen sekä käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Ajantasaisista, puolueetonta ja luotettavaa tietoa jätevesien käsittelylaitteistoista ja -menetelmistä sekä niillä saavutettavista tuloksista on yhä saatavissa kattavasti suunnittelun ja toteuttamisen tueksi.

 

Lisätietoja Ympäristoministeriön sivuilta:

http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Hajaasutuksen_jatevesisaantelyn_kohtuull(42463)

Kuva: Jätevesijärjestelmän uusiminen koskee minua, mutta MILLOIN kiinteistöni jätevesijärjestelmä täytyy kunnostaa (gif)

Kuva: Jätevesijärjestelmän uusiminen ei koske minua, JOS (gif)