Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Omakotiliitto: Vastuuta rakentamisesta laajemmalle, kuntotarkastukset kotitalousvähennyksen piiriin

Suomen Omakotiliiton liittovaltuuston kokous 8.4.2017
JULKILAUSUMA

OMAKOTILIITTO:
VASTUUTA RAKENTAMISESTA LAAJEMMALLE, KUNTOTARKASTUKSET KOTITALOUSVÄHENNYKSEN PIIRIIN


Kosteus- ja homevaurioille altistuvien määrä on huomattava ja kansantaloudellisestikin voidaan puhua laajasta ongelmasta. Rakennushankkeeseen ryhtyvän yksityishenkilön vastuu rakentamisen laatuvirheistä on liian suuri. Vastuuseen tulee lainsäädäntötasolla velvoittaa myös muut rakennushankkeeseen osallistuvat. Kunnossapitoa tulee edistää sisällyttämällä kunnossapidon tueksi tehdyt kuntotarkastukset kotitalousvähennyksen piiriin.

Asumisterveyteen yksi keskeisimmin vaikuttavista asioista on rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren aikainen kosteudenhallinta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportin (Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012) mukaan ”Merkittävän kosteus- ja homevaurion osuus asuinrakennuksien määrästä on pien- ja rivitaloissa arviolta 7–10 % ja kerrostaloissa 6–9 %.” -- ”Merkittävästi vaurioituneissa rakennuksissa asuu pien- ja rivitaloissa 221 000–443 000 ja kerrostaloissa 103 000–154 000 ihmistä. Tällaisissa kouluissa ja päiväkodeissa on 172 000–259 200, hoitolaitoksissa 36 000– 46 800 ja toimistoissa 27 500–55 000 henkeä.”

Rakennuksen kosteudenhallinnan haasteet jakautuvat rakentamiseen ja remontointiin sekä kodin huoltoon ja ylläpitoon. Rakentamisvaiheen kosteudenhallintaan ympäristöministeriö ja rakennusala pyrkivät yhdessä tekemänsä sitoumuksen avulla (allekirjoitettu 15.3.2017) löytämään ratkaisua onnistuneen kosteudenhallinnan ja terveellisen rakennuksen puolesta. Toimenpiteet ovat hyviä, mutta riittämättömiä pientalo- tai vapaa-ajan kiinteistön omistajan näkökulmasta.


Omakotiliitto vaatii, että maankäyttö- ja rakennuslakia muutetaan rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuiden osalta niin, että kaikilla rakennushankkeeseen osallistuvilla osapuolilla on velvollisuus edistää hankkeen onnistumista. Omakotiliitto korostaa, että rakentamisen aikaisessa kosteudenhallinnassa mallia tulisi hakea esimerkiksi autoteollisuudesta, jossa osien toimitus tapahtuu oikea-aikaisesti työvaiheiden mukaan. Liitto kannattaa kosteusvaurioita ehkäisevän Oulun rakennusvalvonnan Kuivaketju10 -toimintamallin laajentamista koko valtakuntaan.

Omakotiliitto tähdentää, että rakentamisen ja korjausrakentamisen sääntelyssä ja normien soveltamisessa tulee pyrkiä yksinkertaisuuteen ja rakennusten helppokäyttöisyyteen. Näin rakennuksen koko elinkaaren aikana pystytään välttämään inhimillisistä virheistä johtuvat ympäristö- ja terveyshaitat. 

Talon huollosta ja ylläpidosta vastaa talon omistaja. On tärkeää, että pientalo- ja vapaa-ajan asukkaat tiedostavat oman kiinteistönsä elinkaaren, rakenteiden ja laitteiden käyttöiät sekä tekevät suunnitelman talon kunnossapidosta pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi putkivaurioista vakuutusyhtiön korvattavaksi päätyy vesiputkiston iästä johtuen vain osa. Selvittämällä remonttitarpeet etukäteen vältytään ikäviltä yllätyksiltä.  Talon säännöllisellä huollolla vältetään käytöstä tai vauriosta johtuvat kosteusongelmat sekä pidennetään talon rakenteiden ja laitteiden elinkaarta.

Omakotiliitto tarjoaa jäsenilleen huollon ja kunnossapidon tueksi maksutonta neuvontaa, sekä huoltokirjan, jonka avulla voi laatia talolle pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelman. Hyvin tehty kuntotarkastus edistää huolellista kiinteistön pitoa. Omakotiliitto vaatii, että asuntokaupan ulkopuolella tehtävä kuntotarkastus tulee sisällyttää kotitalousvähennyksen piiriin.

 

Lisätietoja:

Suomen Omakotiliitto ry, puh. 09 680 3710, www.omakotiliitto.fi
toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, puh. 040 514 8784, kaija.savolainen@omakotiliitto.fi
edunvalvonta- ja viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine, p. 041 461 7116, olli-pekka.laine@omakotiliitto.fi

Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 250 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on 74.000 jäsentä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua.