Kirjaudu jäsensivuille
Kirjaudu
Omakotiyhdistykset ja piirit
Liity jäseneksi

Suuret edut pieneen hintaan!
Liity jäseneksi nyt. Jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksittäin, suositusjäsenmaksu on vain 30 € vuodessa. Huom! Nyt loppuvuosi maksutta!

Liity nyt

Jäsenkirje 4/2017

HYVÄ JÄSEN!
Oheisessa jäsenkirjeessä ajankohtaista asiaa Omakotiliiton jäsenyhdistysten jäsenille. Lue jäsenkirje tästä (pdf).

 

Aiemmat jäsenkirjeet >

 

Kutsu Suureen Mökkiläisseminaariin 7.4.2017 - Inbjudan till Stora Stugseminariet 7.4.2017
KUTSU SUUREEN MÖKKILÄISSEMINAARIIN

Aika ja paikka:
Perjantai 7.4.2017 klo 14.00-16.00 OmaMökki-messut, Helsingin Messukeskus, kokoustila 103 A.   

Järjestäjät:
Saaristoasiain neuvottelukunta ja maaseutupolitiikan neuvosto, MMM; Suomen Kuntaliitto, Suomen Omakotiliitto/Vapaa-ajan Asukkaiden Liitto ry, Suomen Kylätoiminta ry, Suomen Yrityskummit ry, OmaMökki-messut - Suomen Messut.

Tavoite:
Luoda vapaa-ajan asukkaille ja valtakunnan päättäjille mahdollisuus keskustella ajankohtaisista mökkeilyasioista.

Ilmoittautuminen osoitteessa http://mmm.fi/saaristo  (Ilmoittautumislomake: http://www.webropolsurveys.com/S/898C7052B677BAF5.par)

Tilaisuuteen otetaan mukaan 150 ensiksi ilmoittautunutta, jotka saavat messujen sisäänpääsyliput klo 13.20-13.50 eteläisen pääsisäänkäynnin eteisessä.

Ohjelma:

13.30  Kahvitarjoilu
Meren, saariston ja järvien musiikkia. Mus.maist. Saija Kemppainen, piano ja laulu.

14.00   Nuoret aikuiset mökkiläisinä 2030-selvityksen luovuttaminen
Saaristoasiain neuvottelukunta puheenjohtajansa, kansanedustaja Hanna Kososen johdolla luovuttaa selvityksen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

14.30   Paneelikeskustelu mökkeilystä
Eduskuntaryhmien edustajat, kansanedustajat Hanna Kosonen (KES), Martti Mölsä (PS), Eero Lehti (KOK), Riitta Myller (SDP),  Johanna Karimäki (VIHR), Markus Mustajärvi (VAS), Anders Adlercreutz (RKP) ja  Antero Laukkanen (KD) keskustelevat mökkeilystä mökkiläisten kysymysten pohjalta. Keskustelun puheenjohtajana toimii Meidän Mökki-lehden päätoimittaja Mervi Turunen.

16.00  Tilaisuus päättyy.

--------------------------------------------------------

INBJUDAN TILL STORA STUGSEMINARIET   

Tid och plats:
fredagen den 7 april 2017 kl. 14.00 - 16.00, mässan StugLiv, Helsingfors Mässcentrum, mötesrum 103 A
   
Arrangörer:
Skärgårdsdelegationen och landsbygdspolitiska rådet, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Kommunförbund, Finlands egnahemsförbund/Fritidsboendes förbund rf, Byaverksamhet i Finland rf, Företagsmentorer i Finland, StugLiv-mässan - Finlands mässa

Mål:
Att ge fritidsinvånare och landets beslutsfattare möjlighet att diskutera aktuella stugfrågor

Anmäl dig http://mmm.fi/saaristo nu. (Anmälningsblankett: http://www.webropolsurveys.com/S/898C7052B677BAF5.par)

De 150 först anmälda ryms med på seminariet. Inträdesbiljetterna delas ut i aulan till den södra huvudingången kl. 13.20-13.50.

Program:

13.30 Kaffeservering
Musik om havet, skärgården och sjöar, mus.mag. Saija Kemppainen, piano och sång

14.00 Överlåtelse av studien Nuoret aikuiset mökkiläisinä 2030 (Unga vuxna som stugägare 2030)
Skärgårdsdelegationen under ledning av ordförande riksdagsledamot Hanna Kosonen överlåter studien till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

14.30 Paneldiskussion om stugliv
Riksdagsgruppernas representanter, riksdagsledamöterna Hanna Kosonen (cent), Martti Mölsa (saf), Eero Lehti (saml), Riitta Myller (SDP), Johanna Karimäki (gröna), Markus Mustajärvi (vänst), Anders Adlercreutz (RKP) och Antero Laukkanen (KD) diskuterar stugliv utifrån stugägarnas frågor. Ordföranden för panelen är chefredaktören för tidskriften Meidän Mökki Mervi Turunen. 

16.00 Seminariet avslutasYstävällisin terveisin
SUOMEN OMAKOTILIITTO ry / Vapaa-ajan Asukkaiden Liitto ry

www.omakotiliitto.fi
www.vaal.fi
toimisto@omakotiliitto.fi
https://www.facebook.com/Omakotiliitto
https://twitter.com/omakotiliitto